Singuphoria - 丅ᗩᗴᛕᗝᗝᛕ

Fri Jun 23 2023 at 10:30 am to 04:30 pm UTC+07:00

KONTENA Coffee | Hanoi

B\u00e1nh Bao Anh \u0110\u00e0o
Publisher/HostBánh Bao Anh Đào
Singuphoria - \u4e05\u15e9\u15f4\u16d5\u15dd\u15dd\u16d5
Advertisement
??????????? - 丅ᗩᗴᛕᗝᗝᛕ xin chào mọi ngừiiii:33
Lần đầu thật sự quyết tâm vào một cái gì đó, còn là của tín ngưỡng mà mình yêu thương thì sẽ có chút khó khăn với bọn mình. Nếu có gì sai sót, mong mọi ngừi hãy bỏ qua và góp ý cho tụi mình nhé:333
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

KONTENA Coffee, 1 Dịch Vọng Hậu,Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: