SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK 42K

Sun Feb 18 2024 at 03:00 am

Siam Premium Outlets Bangkok | Bangkok

Siam Premium Outlets Bangkok 42K
Publisher/HostSiam Premium Outlets Bangkok 42K
SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK 42K
Advertisement
SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK 42K - 2024
GET READY TO HIGHLIGHTS SUSTAINABLES
⭕️ สถานที่จัดงาน Siam Premium Outlets Bangkok
⭕️ วันที่จัดงาน 18 กุมภาพันธ์ 2567 ( February 18, 2024)
งานวิ่งปีที่ 4 ของ SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK กับงาน SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK 42K มาใน Concept เตรียมพร้อมสู่ความยั่งยืน ปีนี้มาในระยะใหม่ที่นักวิ่งหลายคนถามหา เติบโตมาด้วยกัน ตั้งแต่ SPO10K เมื่อปี 2021 จนมาถึงวันนี้!! สิ้นสุดการรอคอยกับ 42K Premium Marathon จัดเต็มตลอดเส้นทาง 42 กิโลเมตร มาพร้อมกับระยะ 21K และ 10K ตามลำดับ โดยปีนี้รับนักวิ่งจำนวนจำกัด (ทุกระยะ) เพียง 3,000 คนเท่านั้น!!
⭕️ กำหนดการรับสมัคร
นักวิ่งสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง ONLINE เท่านั้น ผ่านระบบ THAI RUN ระบบจะทำการนับยอดผู้สมัครจากการสมัคร และชำระเงินตามกำหนดเวลาเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ งดการเปลี่ยนแปลงระยะทำการแข่งขันหลังจากสมัคร และชำระเงินเรียบร้อย โดยนักวิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อนักกีฬาได้ก่อนเริ่มงานภายใน 30 วันเท่านั้น เพื่อสิทธิ์การคุ้มครองทางด้านประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล) สมัครได้ที่ ??? https://race.thai.run/spo42k-2024
⭕️ SPECIAL FOR THIS YEAR
ก้าวเข้าสู่ SUSTAINABLE THEME เตรียมพร้อมสู่ความยั่งยืน ภายในงานนี้จะลดปริมาณการใช้พลาสติกใน RACE PACK ของนักวิ่ง จะไม่มี Race Bag เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก และจะนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปมอบให้ หน่วยงานและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปจัดการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในโอกาสต่อไป
⭕️ การเปิดรับสมัคร เพียงแค่ 3,000 Slots รวมทุกระยะ
10K – 750 บาท (จำนวน 800 คน)
21K – 950 บาท (จำนวน 1,300 คน)
42K – 1,350 บาท (จำนวน 700 คน)
VIP – 2,000 บาท (ลงระยะไหนก็ได้ จำนวน 200 คน) ได้รับของที่ระลึกพิเศษจาก SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK ในวัน EXPO 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น
หมายเหตุ นักวิ่งจะต้องมารับ Race pack ด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่มีการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือรับหน้างานในวันแข่งขัน ทุกกรณี
⭕️ RACE MAP
เส้นทางการแข่งขันของทุกระยะจะมีน้ำดื่มให้บริการทุกๆ 2 กิโลเมตร มีจุดพยาบาล มีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว และมีอาสาสมัครจราจร และเจ้าหน้าที่ตำรวจในตลอดเส้นทางการแข่งขัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักวิ่งทุกท่านที่เข้ามาร่วมงาน
42k 3:00 / 10:00 / 6 check points / 7 hrs
21k 4:00 / 8:00 / 4 check points / 4 hrs
10k 5:00 / 7:00 / 2 check points / 2 hrs
⭕️ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล ? ?
การแข่งขัน มีขึ้นสำหรับระยะ 42K, 21K และ 10K โดยจะแบ่งประเภทของรางวัลแยกเพศ ชาย และหญิง โดยแบ่งตามรายการดังนี้
OVERALL AWARDS (ใช้ Gun Time เป็นตัวตัดสิน)
♦️ Marathon 42K Awards
- ถ้วยรางวัล Overall ชาย ลำดับที่ 1-3 พร้อมเงินรางวัล (5,000/3,000/2,000)
- ถ้วยรางวัล Overall หญิง ลำดับที่ 1-3 พร้อมเงินรางวัล (5,000/3,000/2,000)
♦️ Half Marathon 21K Awards
- ถ้วยรางวัล Overall ชาย ลำดับที่ 1-3 พร้อมเงินรางวัล (3,000/2,000/1,000)
- ถ้วยรางวัล Overall หญิง ลำดับที่ 1-3 พร้อมเงินรางวัล (3,000/2,000/1,000)
♦️ Mini Marathon 10K Awards
- ถ้วยรางวัล Overall ชาย ลำดับที่ 1-3 พร้อมเงินรางวัล (2,000/1,000/500)
- ถ้วยรางวัล Overall หญิง ลำดับที่ 1-3 พร้อมเงินรางวัล (2,000/1,000/500)
AGE GROUP AWARDS (ใช้ Chip Time เป็นตัวตัดสิน)
♦️ Marathon 42K (Age Group Awards)
- รุ่นอายุ 18-29 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 30-39 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 40-49 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 50-59 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 60 ขึ้นไป ชาย/หญิง 3 ลำดับ
♦️ Half Marathon 21K (Age Group Awards)
- รุ่นอายุ 18-29 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 30-39 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 40-49 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 50-59 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 60 ขึ้นไป ชาย/หญิง 3 ลำดับ
♦️ Mini Marathon 10K (Age Group Awards)
- รุ่นอายุ ไม่เกิน19 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 20-29 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 30-39 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 40-49 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 50-59 ชาย/หญิง 3 ลำดับ
- รุ่นอายุ 60 ขึ้นไป ชาย/หญิง 3 ลำดับ
รางวัล TOP50 สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย 1-50 ลำดับแรก (ตัดสินจาก Chip Time)
- เพศชาย 50 คน
- เพศหญิง 50 คน
หมายเหตุ : นักวิ่งที่ติดบิบชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชน จะถูกสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมาแสดงตนพร้อมหลักฐานภายใน 30 นาที หากเกินเวลาที่กำหนด ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ลำดับถัดไป และคำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
⭕️ กำหนดการเเละระยะเวลารับบิบ (รับได้ทั้งหมด 2 วัน)
16-17 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. บริเวณลานน้ำพุ Center Court ณ SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK
LOCATION : https://bit.ly/3BGlrvO
โดยนักวิ่งทุกท่านจะต้องมารับบิบด้วยตัวเองเท่านั้น ที่ SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK
*ไม่มีการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือรับในวันแข่งขันในทุกกรณี
⭕️ Race Kit package ของที่จะได้รับเมื่อสมัคร
(นักวิ่งที่สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้วในทุกช่องทาง)
1. Running T-Shirt จาก Premium Brand SKECHERS
2. BIB Number เลขประจำตัวนักวิ่ง
3. Running Medal เหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย
4. คูปองอาหารสำหรับนักวิ่ง ปีนี้จัดเต็มอาหารในรูปแบบ Food Truck (รับคูปองหลังเส้นชัย)
5. Beverage Set เครื่องดื่ม เกลือเเร่ กาเเฟ และผลไม้
6. สำหรับระยะ Marathon 42K และ Half Marathon 21K จะได้รับเสื้อ Finisher เมื่อผ่านเข้าเส้นชัยภายในระยะเวลา Cut Off
7. ส่วนลดซื้อสินค้า และของที่ระลึกมากมายจากสปอนเซอร์ใจดีของเรา
⭕️ Race Day
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 (RACE DAY : FEBRUARY 18, 2024)
งานเริ่มตั้งแต่เวลา 02.00 น. เป็นต้นไป (ประตูทางเข้าจะปิด เพื่อไม่ให้รถเข้า-ออก ตั้งแต่เวลา 03.00-10.00 น. ของวันแข่งขัน จะมีรถรับส่งจากปากทางเข้า SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK จนถึงเวลา 6.00 น.)
โปรดศึกษาเส้นทางการเดินทาง และการจัดสรรการจราจรในเวลาดังกล่าวก่อนเข้าร่วมงาน หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SiamPremiumOutlets42K
เวลา 3.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 42K (จุด Cut Off 6 จุด, สิ้นสุดในเวลา 10.00 น.)
เวลา 4.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21K (จุด Cut Off 4 จุด, สิ้นสุดในเวลา 8.00 น.)
เวลา 5.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10K (จุด Cut Off 2 จุด, สิ้นสุดในเวลา 7.00 น.)
⭕️ การเดินทาง และสถานที่จอดรถ
SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK (รองรับได้มากกว่า 1,500 คัน) แผนที่การเดินทางตามลิงค์ Google map ได้ที่ : Location >> https://bit.ly/3BGlrvO
⭕️ Official Hotel - Golden Foyer Suvarnabhumi Airport Hotel
นักวิ่งที่ต้องการที่พักใกล้บริเวณ SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK มีบริการห้องพักห่างจากบริเวณที่จัดงานเพียง 7 กิโลเมตรเท่านั้น สามารถเลือกจองห้องพักเพิ่มได้ผ่านทาง Thai.run เมื่อนักวิ่งทำการสมัครวิ่ง (มีบริการรถรับส่งจากโรงแรม คิดค่าบริการเพิ่มเติม 100 บาท/ท่าน)
⭕️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : https://www.facebook.com/SiamPremiumOutletsBangkok42K
Email : [email protected]
Line : @Sansatan หรือกดลิงก์ https://page.line.me/sansatan
Tel. 063-385-4114
สมัครได้เลยวันนี้ ?? https://race.thai.run/spo42k-2024
#SIAMPREMIUMOUTLETSBANGKOK42K
#SIAMPREMIUMOUTLETSBANGKOK
#SPO42K #18FEB2024 #SPO
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Siam Premium Outlets Bangkok, 989 moo 14, Tambon Bang Sao Thong, Amphur Bang Sao Thong, Samutprakarn Province 10570, Thailand,Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: