ShiNing Star

Sat Oct 23 2021 at 01:30 pm to 05:30 pm UTC+07:00

Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City

ShiNing Star Event Ningning nhân dịp 19 tuổi

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

Kho\u00e1 H\u1ecdc Professional Scrum Product Owner - Th\u00e1ng 10 2021
Sat Oct 23 2021 at 09:00 am Khoá Học Professional Scrum Product Owner - Tháng 10 2021

TP. Hồ Chí Minh

I Orange You - Tr\u00e2n Quy\u0301 C\u00e2\u0323u\nevent for TREASURE JaeSahi
Sun Oct 24 2021 at 11:00 am I Orange You - Trân Quý Cậu event for TREASURE JaeSahi

Bagua House

Wonderwall \u2022 For RM
Sun Oct 24 2021 at 12:09 pm Wonderwall • For RM

Heekcaa Nguyễn Tri Phương

Kho\u00e1 H\u1ecdc Applying Professional Scrum (APS) - Th\u00e1ng 10 2021
Sat Oct 30 2021 at 09:00 am Khoá Học Applying Professional Scrum (APS) - Tháng 10 2021

Ho Chi Minh City, Vietnam

The SERIES Season 5, Ep.6 Dance Workshop
Sat Oct 30 2021 at 01:00 pm The SERIES Season 5, Ep.6 Dance Workshop

Soul Live Project Complex - SLPC

Festive D\u00eener Amical en Bleu
Sat Oct 30 2021 at 06:30 pm Festive Dîner Amical en Bleu

P'ti Saigon

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events