Senioruniversitetet i Åsane, 9. november

Tue Nov 09 2021 at 11:00 am

Åsane kulturhus | Bergen

\u00c5sane kulturhus
Publisher/HostÅsane kulturhus
Senioruniversitetet i \u00c5sane, 9. november
Advertisement
Dagens foredrag på Åsane kulturhus i Kultursal kl. 11.00 blir ved Stig Tenold, professor NHH: ”Kim, men ingen kos. Den demokratiske folkerepublikken Korea”.

**********************

Senioruniversitetet Åsane er et populært tilbud til seniorer i bydelen. Forelesninger hver tirsdag kl. 11.00 i Kultursal på Åsane kulturhus til og med 7. desember.
KJØP AV MEDLEMSKAP:
Dersom du kjøpte medlemskap for våren 2021, så vil dette gjelde for høst-halvåret -21. Du som ikke hadde medlemskap nå i vår, kan kjøpe dette fra og med den 15. august 2021. Semesteravgiften er kr 300. Du kjøper medlemskap ved å betale kr. 300,- til SuÅ sin bankkonto 1503 53 59181. Du kan kjøpe medlemskap til flere personer.
NB: Husk å oppgi navn og telefonnummer på alle du kjøper medlemskap for. Følg med på nettsiden til Senioruniversitetet Åsane. Styret tar forbehold om endringer i programmet.
Senioruniversitetet Åsane er en selvstendig ideell organisasjon basert på individuelt medlemskap av ikke-yrkesaktive, som gjennom forelesninger, kurs- og gruppevirksomhet ønsker å sette seg inn i utvalgte fag og emner – uten sikte på å oppnå formell kompetanse.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Åsane kulturhus, Åsane Senter 52, 5116 Bergen, Norway, Bergen, Norway

Sharing is Caring: