SeniorForum - Oplæg om pronominer med Alex Delamare

Thu Oct 14 2021 at 02:00 pm to 04:00 pm

LGBT+ Danmark | Herlev

LGBT Danmark
Publisher/HostLGBT Danmark
SeniorForum - Opl\u00e6g om pronominer med Alex Delamare
Advertisement
Brugen af andre pronominer end han/ham og hun/hendes, bliver stadig mere udbredt.
Til tider kan der opstå forvirring over ændringen, og nogen finder det vanskeligt at bruge andre pronominer end dem, vi er vant til.
Når personer springer ud som transkønnede, skifter mange navn, så det stemmer bedre overens med deres kønsidentitet. Det samme gælder for pronominer, således at mange går fra at omtales som hun til han eller omvendt. Mange nonbinære personer foretrækker dog pronominerne de/dem i stedet for de to konventionelle, da det bedre stemmer overens med deres kønsidentitet, som ikke falder inden for de to binære kønskategorier.
Til at hjælpe os med at belyse, hvad der er på spil i forbindelse med ændrede kønsidentiteter har vi inviteret Alex L. Delamare fra LGTB+ Danmark til at holde oplæg og svare på spørgsmål.
På mødet vil Alex (de/dem) fortælle nærmere om, hvordan og hvorfor LGBT+ Danmark i stigende grad begynder at beskæftige sig med pronominer i det danske sprog.
Alex arbejder til dagligt i LGBT+ Danmarks sekretariat, hvor de bl.a. er tovholder for projekterne Transit og Transit Talk, som er samtalegrupper for trans-, non-binære og kønsdiverse personer i København, Aarhus og Aalborg. Derudover arbejder Alex som moderator, holder oplæg og beskæftiger sig med foreningens trans-politiske arbejde.
Deltagelse i SeniorForum er et åbent og gratis tilbud til alle LGBT+ seniorer.
Læs mere om SeniorForum på lgbt.dk/seniorforum
Vel mødt,
Seniorpolitisk Udvalg
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

LGBT+ Danmark, Vestergade 18 E, 2. sal, 1456 Copenhagen, Denmark, Herlev

Discover more events by tags:

Lgbt-pride in HerlevDog in Herlev

Sharing is Caring: