Seminarium: Integration på svenska – på vems villkor?

Fri Nov 26 2021 at 08:00 am to 03:00 pm

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. | Sipoo

Svenska litteraturs\u00e4llskapet i Finland r.f.
Publisher/HostSvenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Seminarium: Integration p\u00e5 svenska \u2013 p\u00e5 vems villkor? Varmt välkomna på SLS språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga nämnders gemensamma seminarium om integration på svenska 26 november kl. 10–17.
På programmet finns sex olika föredrag om aktuell forskning kring integration på svenska ur både ett språkligt och samhälleligt perspektiv. Vi får bland annat bekanta oss med aktuella kartläggningar och rapporter om integration i Svenskfinland, diskutera begrepp som integration och inkludering samt höra om flerspråkighet i såväl familjer som skolan. Dagen avslutas med en paneldebatt om vem som drar nytta av integrationen på svenska i Finland.
Seminariet ordnas i SLS auditorium på Riddaregatan 5 i Helsingfors och deltagande kan ske både på plats och via Zoom. Platserna i auditoriet anpassas enligt gällande coronarestriktioner.
Anmäl dig senast 19.11.2021: https://www.lyyti.in/seminarium_om_integration
– – –
Program
10.00 Välkomstord
Siv Björklund (SLS språkvetenskapliga nämnd)
10.10 Presentation av rapporten ’Forskning om svensk integration – en kartläggning och röster från fältet
Magdalena Kosová (Åbo Akademi) & Liselott Sundbäck (Åbo Akademi)
11.00 Svenskan i familjen – ett villkor för en lyckad integration?
Nemanja Nenadovic (Helsingfors universitet)
11.30 Vilken nytta kan integrationsarbetet ha av forskning om lätt svenska?
Solveig Arle (Tammerfors universitet)
11.50–13 Lunchpaus (på egen bekostnad)
13.00 Kritisk Social Inkludering: ett alternativ till integrationsdiskurser.
Tobias Pötzsch (Helsingfors universitet)
13.30 Nyanlända i grundskolan - flerspråkig språkutveckling för lärande och tillhörighet
Liselott Forsman (Åbo Akademi)
14.00 Projektet "Migration i Svenskfinland – infallsvinklar"
Dan Sundblom (Åbo Akademi)
14.30 Kaffepaus
15.00 Paneldebatt: vem drar nytta av integrationen på svenska i Finland?
Paneldeltagare: Tobias Pötzsch (universitetslektor), Mika Helander (akademilektor), Mikaela Björklund (stadsdirektör), Ramieza Mahdi (samhälls- och hälsokommunikatör). Moderator: Tom Moring (ordförande, SLS samhällsvetenskapliga nämnd)
16.00 Avslutningsord
Tom Moring (SLS samhällsvetenskapliga nämnd)
16.10 Mingel
17.00 Slut

Event Venue

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors, Finland, Sipoo, Finland

Sharing is Caring: