Seminar: Foreldre i kunsten // CODA Dancefest 2021

Thu Oct 21 2021 at 09:30 am to 03:30 pm

OSLO Parkour PARK | Oslo

CODA  Oslo International Dance Festival
Publisher/HostCODA Oslo International Dance Festival
Seminar: Foreldre i kunsten \/\/ CODA Dancefest 2021
Advertisement
Vi følger gjeldende smittevernsregler på våre arrangementer.
-----
21.oktober// 09:30-15:30(inkl lunsjpause kl 12-13) // Oslo Parkour Park
--
Registrering:
https://forms.gle/1q3MDncunxLY3LTh6

--
Er du kunstner og forelder? Tenker du på å få barn og ønsker mer informasjon om støtte, strukturer og praktiske erfaringer fra andre kunstnere?
Dette seminaret deler ferske data fra vår undersøkelse om å være ‘Foreldre i kunsten’ i Norge, forskning fra bevegelseskunstner Katelyn Skelley samt info og debatt med organisasjonen Balansekunst. Ilse Ghekiere og Olive Bieringa fra PRAXIS Oslo fasiliterer dagen med tid for fysisk utfoldelse og utveksling av praktiske erfaringer.
Dagen er delt i to 2.5 timers bolker som man kan delta på separat eller som en hel dag.
Seminaret er arrangert av «Et langt liv i scenekunsten» (ELLIS), i samarbeid med Balansekunst.
ELLIS er et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nettverket består av samarbeidspartnerne Musikkteaterforum, Norsk Skuespillersenter, PRODA – Profesjonell Dansetrening, CODA Oslo International Dance Festival, PRAXIS Oslo og Skuespiller- og danseralliansen som sammen gjør ulike tiltak for å bedre scenekunstfeltet.

English:
Are you an artist and a parent? Are you thinking of having children and want more information about support, structures and practical experiences from other artists?
This seminar shares recent data from our study on being 'Parents in art' in Norway, research from movement artist Katelyn Skelley as well as info and debate with the organization Balance Art. Ilse Ghekiere and Olive Bieringa from PRAXIS Oslo facilitate the day with time for physical exercise and exchange of practical experiences.
The day is divided into two 2.5-hour sessions that you can participate in separately or as a whole day.
The seminar is organized by "A long life in the performing arts" (ELLIS), in collaboration with Balance Art.
ELLIS is a network for experience exchange and competence. The network consists of the partners Musikkteaterforum, Norsk Skuespillersenter, PRODA - Professional Dance Training, CODA Oslo International Dance Festival, PRAXIS Oslo and the Actors and Dancers Alliance, which together take various measures to improve the performing arts field.
Event will be facilitated in English.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

OSLO Parkour PARK, konowsgate 1-3, 0192 Oslo, Norway, Oslo, Norway

Tickets

Sharing is Caring: