Særvisning på SHADOW

Fri Nov 26 2021 at 05:00 pm to 08:00 pm

Krigsmuseet | Copenhagen

MAKROPOL
Publisher/HostMAKROPOL
S\u00e6rvisning p\u00e5 SHADOW
Advertisement
Vores nye VR-værk SHADOW er halvvejs gennem sin biografturné rundt i Danmark. Og nu synes vi også, at I skal have lov at opleve det! Derfor vil vi gerne invitere til reception og særvisning efter lukketid på Krigsmuseet i Tøjhusgade mellem kl. 17 og 20.
Visningen tager omkring 15 min. Der er 3 pladser på hvert timeslot. Reservér dit sæde i cockpittet via link.

Det er den 21 marts 1945. Du er en ung navigatør i the Royal Air Force. Du sidder ved siden af din pilot i et mosquito bombefly. I flyver i formation; en sværm af tilsvarende kampfly alle på vej mod et fælles mål: Gestapos hovedkvarter i København. Men i de afgørende minutter op til bombningen sker en pludselig eksplosion, som skaber kaos og desorienterer dig…Kan du fastslå målet nu? Skal du smide bomberne? Og hvor skal du smide dem? Selv den mindste fejl eller forsinkelse kan betyde liv eller død for dig, for din pilot og for de civile på landjorden.
SHADOW er en virkelighedstro virtual reality oplevelse baseret på det britiske luftvåbens planlagte angreb på Shellhuset, hvorunder en ulykke førte til den fatale fejlbombning af den Franske Skole. Angrebet blev skyld mere end 120 menneskers død, hvoraf 86 var børn.
Skabt som et selvstændigt sidestykke til Ole Bornedals nye film SKYGGEN I MIT ØJE, som skildrer livet på Den Franske Skole før, under og efter katastrofen, simulerer SHADOW den tragiske begivenhed, set fra en ung RAF-navigatørs perspektiv.
Oplevelsen er instrueret af David Adler og Ole Bornedal. Produktion af Makropol og Miso Film i samarbejde med Midtjysk 3d service og All Seeing Eye. Støttet af Det Danske Filminstitut, Den Vestdanske Filmpulje og Knud Højgård Fonden.
---
Our new VR-experience SHADOW is halfway through its tour around Denmark. And now we want to give you the opportunity to experience it! Therefore, we would like to invite you to our reception and special viewing after hours at the War Museum in Tøjhusgade between 5pm and 8pm.
Screening time is approx. 15 min. There are 3 seats available for each time slot. Reserve your seat in the cockpit via link.

It's March 21, 1945. You're a young navigator in the Royal Air Force, sitting next to your co-pilot in a mosquito bomber. You’re flying in formation—a swarm of combat aircrafts all headed for the same target: the Gestapo headquarters in Copenhagen. But in the critical minutes leading up to the planned attack, a sudden explosion wreaks havoc and disorients you…Can you confirm the target now? Should you drop the boms? And where should you drop them? Even the slightest mistake or delay can mean life or death for you, for your pilot and for the civilians on land.
SHADOW is a realistic virtual reality experience based on the British air raid against the Shell House, during which a calamity led to the accidental bombing of Institut Jeanne d’Arc, causing the death of more than 120 individuals, 86 of whom were children.
Created as a original companion piece to the feature film THE SHADOW IN MY EYE by Ole Bornedal, depicting the life at the school before, during and after the bombing, SHADOW simulates the tragic event, seen through the eyes of a young RAF-navigator.
The experience is directed by David Adler and Ole Bornedal. Production by Makropol and Miso Film, in collaboration with Midtjysk 3d service and All Seeing Eye. Funded by The Danish Film Institute, West Danish Film Fund and Knud Højgaard's Foundation.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Krigsmuseet, Tøjhusgade 3, 1220 Copenhagen, Denmark, Copenhagen

Tickets

Discover more events by tags:

Entertainment in Copenhagen

Sharing is Caring: