Russlandskonferansen 2021

Fri Oct 29 2021 at 09:00 am to 02:00 pm

Litteraturhuset | Oslo

NUPI
Publisher/HostNUPI
Russlandskonferansen 2021
Advertisement
Er du interessert i russisk politikk og samfunnsutvikling? Da bør du holde av 29. oktober, så du kan delta på NUPI’s årlige Russlandskonferanse!

DU KAN FØLGE KONFERANSEN DIREKTE PÅ VÅR YOUTUBE-KANAL HER: https://www.youtube.com/c/NorskutenrikspolitiskinstituttNUPI

Årets Russlandskonferanse vil vise frem bredden av norsk russlandsforskning. Russlandsforskerne på NUPI har, i samarbeid med andre norske russlandsmiljøer, fått finansiering av Forskningsrådet til et nasjonalt nettverk for russlandsforskere.

Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nytt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling. Nettverket tar sikte på å formidle forskningsbaserte innsikter, bidra til kunnskapsutveksling med politikere og forvaltning, og medvirke til et bedre informert offentlig ordskifte.

Konferansen vil være en lansering av dette Russlandsnettverket, og byr på foredrag og innlegg fra noen av landets fremste russlandsforskere, samt mulighet til å ta del i diskusjoner om de siste trekkene innen russisk politikk og samfunnsutvikling.

MERK:
Denne konferansen vil gå som et fysisk arrangement i Wergeland-salen på Litteraturhuset, og samtidig streames direkte til NUPIs Youtube-kanal. Der kan seerne også delta ved å stille spørsmål via chatfunksjonen.

Alle som var påmeldt før 1.10. har fått invitasjon til å delta fysisk. De som ønsker å være tilstede fysisk må registrere seg via egen lenke som er sendt alle påmeldte. Det er et begrenset antall plasser og førstemann til mølla gjelder. For å delta digitalt er det ikke behov for å registrere seg og ingen plassbegrensning.

Smittevern:
Selv om mange er vaksinert, er ikke pandemien over. De generelle rådene for smittevern som fortsatt gjelder er:
Hold deg hjemme hvis du er syk.
Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte.
Ha god hånd- og hostehygiene.
Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Program:
Etter to tiår med Putin – hva nå? Norske perspektiver på utviklingen i Russland.
09:00 Velkommen
09.05-09.30: Keynote v/NFR
09.30-10.15: Paneldiskusjon: Innenrikspolitikk
Hva betyr utfallet av Dumavalget? Vil vi se lettelser før, eller kanskje etter, 2024? Hvor stabil er Putins maktvertikal, og hvor effektiv? Hva slags Russland ønsker Putin å etterlate seg?
Kirsti Stuvøy (NMBU)
Geir Flikke (UiO)
Helge Blakkisrud (NUPI)
Jørn Holm-Hansen (NIBR/OsloMet)
Ordstyrer:
Håvard Bækken (IFS)

10.15-10.30: Kaffepause

10.30-11.15: Paneldiskusjon: Økonomi
Hvordan står det til med Russlands økonomi etter koronapandemien? Har Russland tatt inn over seg det grønne skiftet? Hvordan kan vi forstå forholdet mellom forretningseliten og det politiske regimet, og hva slags effekt har egentlig fortsatte sanksjoner?
Arild Moe (FNI)
Una Hakvåg (FFI)
Ingerid Opdahl (IFS)
Andrey Mineev (Nord)
Ordstyrer:
Indra Øverland (NUPI)

11.15-12.00: Lunsj

12.00-12.45: Paneldiskusjon: Identitet
Hvilke fortellinger preger russisk selvforståelse? Hvordan preger identitetsspørsmål Russlands politikk hjemme og mot utlandet? Kreml tar grep for å stabilisere russisk nasjonal identitet, som lenge har vært både uavklart og i bevegelse, rundt utvalgte symboler. Lykkes de?
Jardar Østbø (IFS)
Pål Kolstø (UiO)
Kari Myklebost (UiT)
Iver Neumann (FNI)
Ordstyrer:
Tora Berge Naterstad (NUPI)

12.45-13.30: Utenriks- og sikkerhetspolitikk: Snapshot-foredrag
I løpet av det siste tiåret har Russland gjort et comeback som europeisk stormakt med globale ambisjoner. Vi har invitert norske Russlandeksperter til å fortelle om Russlands forhold til utlandet, fra nært til fjernt.
Russland og nordområdene: Karen-Anna Eggen (IFS)
Russland og Europa: Jakub M. Godzimirski (NUPI)
Russland og Ukraina: Kristian Åtland (FFI)
Russland og Sentral-Asia: Kristin Fjæstad (NUPI)
Russland i Midtøsten og Sør-Kaukasus: Julie Wilhelmsen (NUPI)
Russland og Kina: Tom Røseth (FHS/Stabsskolen)

Ordstyrer:
Adrian Rogstad (University of Groningen)
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo, Norway

Tickets

Discover more events by tags:

Business in OsloConferences in Oslo

Sharing is Caring: