Rocket Growth Strategy_ Batch3

Wed Dec 15 2021 at 09:00 am to Thu Dec 16 2021 at 04:00 pm

Chatrium Hotel Riverside Bangkok | Bangkok

Marketing Think Tank
Publisher/HostMarketing Think Tank
Rocket Growth Strategy_ Batch3
Advertisement
1.Introduction
ปัจจุบันผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเปลี่ยนไปของลูกค้าจึงส่งผลให้นักการตลาดที่ชาญฉลาดต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และยุทธวิธีใหม่เช่นกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity) และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า (Customer Need) ที่เปลี่ยนไป
หลักสูตร Rocket Growth: Strategy หลักสูตรเพื่อการ Upskills สำหรับการตลาดยุคใหม่ของคุณด้วยการใช้ Customer Insight ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด รวมถึงการสร้างทีมให้พร้อมรับมือกับการตลาดเชิงรุก ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันอย่างแท้จริง
.
2. ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตร
•ได้แนวทางในการออกแบบกลยุทธ์การตลาดให้บริษัทเติบโตได้จริง (Growth Strategy)
•เรียนรู้แก่นของการออกแบบ marketing strategy และทราบวิธีค้นหา Strategy VS Tactics
•เข้าใจกลยุทธ์การตลาดทั้ง Product Strategy, Communication Strategy และ Innovation Strategy
•เพิ่มมุมมองและได้ไอเดียจากกูรูตัวจริงที่มีประสบการณ์ในการทำกลยุทธ์ให้กับหลากหลายธุรกิจ
•เรียนจบมีแผนงานเบื้องต้นไปปฏิบัติต่อได้เลย สามารถฝึกลงมือวางแผนจริงจากโจทย์ที่กำลังทำงาน
•มีกลุ่มปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาได้มี Mentor ที่คุณไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายๆ
.
3.องค์ประกอบหลักสูตร
ช่วยยกระดับความมั่นใจในการเป็นนักการตลาดแบบมืออาชีพ
1.Mindset : ปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดแบบ Customer Centric ซึ่งเป็นหัวใจของนักการตลาดในยุคนี้
2.Knowledge : เรียนรู้เคล็ดลับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่นักการตลาดส่วนใหญ่พลาดมากที่สุด
3.Skills : พัฒนาทักษะการวิเคราะห์จุดแข็งและทักษะการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
4.Tools : เครื่องมือในกาสร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์กรที่สร้างคุณค่าใหม่ในตลาดได้จริง
5.Exercise และ Workshop แบบกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการปฏิบัติจริง ข้อมูลจริงเพื่อลับไอเดียให้คม
.
4. หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร
3E
Effective and Practical Approach
•พบกับลายแทงขุมทรัพย์ด้านการตลาดที่จะทำให้คุณเกิด Aha Moment ที่นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ
Experience sharing
•ได้ Big Ideas จากกูรูที่มีประสบการณ์จริงในการวางแผนกลยุทธ์ให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย
Exercise and Workshop
•เน้นกรณึศึกษาจริง สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเห็นเส้นทางไปต่อยอดสร้างการเติบโตของธุรกิจได้จริง

5.เนื้อหาการอบรม
Chapter One: เรียนรู้ Core Strategy หลักคิดสำคัญ 3 ประการที่นักการตลาดส่วนใหญ่พลาดมากที่สุด
1. Marketing Goal เป้าหมายการตลาด ที่ชัดเจน คือจุดเริ่มต้นความสำเร็จ
2. Strategy คือ สิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องมี แต่การตลาดส่วนใหญ่จะพลาดจุดนี้
3. Tactics คือ แผนปฏิบัติการย่อยที่ต้องทำเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์
Chapter Two: เข้าใจการหา Winning Strategy ให้กับงานการตลาดของคุณ ด้วยการค้นหากล่องดำ 3 ส่วน
1. Customers’ Needs: เราเข้าใจลูกค้าจริงหรือเปล่า ถ้าเข้าใจลูกค้า คุณจะค้นพบโอกาสทางการตลาดมากมาย
2. Our Core Competency: จุดแข็งของเรา คืออะไร แล้วจะพัฒนาต่อได้อย่างไร
3. Competitive landscape: การมองคู่แข่งจากมุมลูกค้า ไม่ใช่มุมของนักการตลาดเอง กุญแจหลักที่เราให้เราขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Chapter Three: เข้าใจ Marketing Strategy ทั้ง 3 รูปแบบ ที่ควรทำและควรระวัง
1.Product Strategy ค้นหากลยุทธ์ในการออกสินค้าและบริการที่ตลาดต้องการ ไม่ใช่ผลิตจากความต้องการขององค์กร
2.Communication Strategy วิธีสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่ทรงพลัง และเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ได้จริง
3.Experience Strategy วิธีการออกแบบกลยุทธ์ด้านประสบการณ์ ที่เหนือว่าแค่สินค้าและบริการ
4.Innovation Strategy วิธีคิดในการสร้างนวตกรรมใหม่ในองค์กร ที่สร้าง “คุณค่าใหม่” ในตลาดได้จริง

6.สิ่งที่คุณจะได้รับ
• เอกสาร Handout ลิขสิทธิ์จากสถาบัน
• Program materials ที่ใช้ในการ workshop
• แลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม
• คำปรึกษาแนะนำจากกูรูด้านการตลาด
• มีกลุ่มปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาได้

7.หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
• ผู้บริหารที่ดูแลงานด้านการตลาดแขนงต่างๆในระดับ Manager/ Director เป็นต้นไป และอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่
• ผู้บริหารที่ดูแลด้านดิจิตอล หรือการสร้างนวตกรรมในองค์กร เช่น แพลตฟอร์ม เวปไซต์ หรือ แอฟพลิเคชั่น โซลูชั่นประเภทต่างๆ ขององค์กร
• เหมาะกับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ เช่น มีสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ หรือ เริ่มมีการทำDigital Transformationในองค์กร เช่น มีสินค้า บริการ แพลตฟอร์ม ระบบ/เครื่องมือการทำงาน แบบดิจิตอลแล้ว
• สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งธุรกิจ B2B และ B2C

9. วิธีการเรียนรู้
• Experience Sharing
• Framework and Methodology
• Group Discussion
• Case Study
• Workshop: Real Case
10. ราคาขาย
ราคาปกติ 48,000 บาท (ราคานี้ไม่รวม VAT )

วันอบรมที่ 15-16 ธันวาคม 2564 , / 13 มกราคม 2565
เวลาอบรม 09.00-16.00 น.

11.ประวัติวิทยากร :
• วิทยากรหลัก: คุณบังอร สุวรรณมงคล เป็น Human Insight-Based Strategist คนสำคัญในประเทศไทย ปัจจุบันเป็น CEO and Founder ของ Hummingbirds Consulting บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาดผ่านการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีประสบการณ์การทำงานให้กับหลากหลายวงการ จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เคล็ดลับและวิธีคิดที่ถูกต้องจากคนทำงานจริง
• ผู้ดำเนินรายการ: ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล CEO and Founder ของ DeOne International สถาบันฝึกอบรมด้านการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและการพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยมากว่า 15 ปีและเจ้าของเพจชัยพัชร์ชวนคุย
ผู้ประสานงาน : คุณพิชานันท์ 087-715-4972
สถานที่อบรม : Online Course
สมัครที่นี่ได้เลย Click !
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPfU2zjxAPAJSx8F0Xpufxy-UgPEDsqRDp7ecAaJbmPr8KzA/viewform

ดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม
https://rocketgrowth.deoneacademy.com/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Chatrium Hotel Riverside Bangkok, 28 Soi Charoen Krung 70, Bangkok, Thailand 10120, Bangkok, Thailand

Tickets

Sharing is Caring: