Rock Fitness Center - Grand Opening

Sun Jul 10 2022 at 09:00 am UTC+07:00

Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Vietnam | Ho Chi Minh City

Rock Fitness Center
Publisher/HostRock Fitness Center
Rock Fitness Center - Grand Opening
Advertisement
Rock Fitness Center - Grand Opening

Event Venue & Nearby Stays

Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Vietnam, ,Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

|FOR VKOOKGA in HCM| B\u00e1nh Tr\u00e0 \u0110\u01b0\u1eddng - The sweet things in life
Sat Jul 09 2022 at 11:00 am |FOR VKOOKGA in HCM| Bánh Trà Đường - The sweet things in life

Heekcaa Nguyễn Tri Phương

Series #9: Du h\u1ecdc Thu\u1ef5 S\u1ef9 - H\u1ecdc vi\u1ec7n SHMS & HIM: L\u1ef1a ch\u1ecdn n\u00e0o l\u00e0 l\u00fd t\u01b0\u1edfng nh\u1ea5t cho b\u1ea1n?
Sat Jul 09 2022 at 02:30 pm Series #9: Du học Thuỵ Sỹ - Học viện SHMS & HIM: Lựa chọn nào là lý tưởng nhất cho bạn?

G'Connect Hospitality Education Hà Nội, Phố Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hanoi, Vietnam

H\u1ecdp h\u1ecd gi\u1ed7 T\u1ed5
Sun Jul 10 2022 at 07:29 am Họp họ giỗ Tổ

Linh Đông Thủ Đức

Kookmin on the moon" event for Jungkook & Jimin
Sun Jul 10 2022 at 11:00 am Kookmin on the moon" event for Jungkook & Jimin

Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Free Career Success & Meditation Class - Ho Chi Minh City
Tue Jul 12 2022 at 08:00 am Free Career Success & Meditation Class - Ho Chi Minh City

Online via Zoom

How To Memorize Information - Ho Chi Minh City
Wed Jul 13 2022 at 10:00 pm How To Memorize Information - Ho Chi Minh City

(ONLINE EVENT)

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events