Rekrutacja śródroczna na inżynierię środowiska

Tue Feb 07 2023 at 11:59 pm

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW | Warsaw

Uniwersytet Kardyna\u0142a Stefana Wyszy\u0144skiego
Publisher/HostUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rekrutacja \u015br\u00f3droczna na in\u017cynieri\u0119 \u015brodowiska
Advertisement
Do 7 lutego trwa rekrutacja śródroczna na studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska. Na kandydatów czekają: innowacyjne specjalizacje, grono ekspertów-wykładowców oraz kształcenie o profilu praktycznym. Zapisy trwają do 7 lutego.
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska skierowane są zarówno do absolwentów kierunku I stopnia, jak i tych, którzy chcą podjąć kształcenie w nowej dziedzinie nauki. Trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Studenci zyskują nowe umiejętności, które dają im szerokie kwalifikacje z zakresu inżynierii środowiskowej.
Kształcenie jest realizowane w ramach unikalnej specjalizacji technologie gospodarki cyrkulacyjnej. Stanowi odpowiedź na politykę UE, dotyczącą ukierunkowania funkcjonowania przemysłu i społeczeństwa na zrównoważony rozwój z nastawieniem na gospodarkę cykliczną. Studia prowadzone są na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW, ul. Woycickiego 1/3,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: