Redamancy - 1st event for 天生是亦对

Sun Jul 11 2021 at 12:00 pm to 04:00 pm UTC+07:00

Le Douxi - Tiệm bánh & Cafe | Hanoi

Publisher/Host心里的人儿 · for 孙亦航 x余景天
" ????????? " - Yêu người cùng lúc người yêu ta
1st event for 天生是亦对
————————
from 心里的人儿 - for 孙亦航 x 余景天
Phương Nghi
Thu Trang Bắp
Nguyễn Phương Uyên
DREAMstation
————————
Time : 12h - 16h 11/7/2021
Place : Coming soon...
————————
Tổng cộng chúng mình mang đến cho các bạn 50 set gift nhaaa
1 cup holder
1 banner
1 pin button
2 cards
1 sticker
1 photostrip
1 postcard
1 polaroid
1 griptok

Event Venue & Nearby Stays

Le Douxi - Tiệm bánh & Cafe, 27 Hồ Đắc Di, Hanoi, Vietnam 1000, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

SBD: Acid Heat
Sat Jul 10 2021 at 10:00 pm SBD: Acid Heat

Savage

|HN| INSEPARABLE - HAPPY BTS&ARMY 8TH ANNIVERSARY by VIOCORE
Sun Jul 11 2021 at 10:00 am |HN| INSEPARABLE - HAPPY BTS&ARMY 8TH ANNIVERSARY by VIOCORE

Coffee Cây - địa điểm tổ chức sự kiện - 137 Vĩnh Hồ, Thái Thịnh

Offline K\u1ef7 Ni\u1ec7m 9 n\u0103m H\u1ea1 Thu
Sun Jul 11 2021 at 01:00 pm Offline Kỷ Niệm 9 năm Hạ Thu

Urban Station Coffee

SOICT - IBM Hackathon 2021
Fri Jul 16 2021 at 09:00 am SOICT - IBM Hackathon 2021

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Cu\u1ed9c Thi & H\u1ed9i Th\u1ea3o Phim Ho\u1ea1t H\u00ecnh 2021
Fri Jul 16 2021 at 01:15 pm Cuộc Thi & Hội Thảo Phim Hoạt Hình 2021

Hanoi, Vietnam

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "CHUY\u1ec6N T\u00ccNH NOTTING HILL", 1999
Fri Jul 16 2021 at 03:00 pm Điện Ảnh: "CHUYỆN TÌNH NOTTING HILL", 1999

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Chuy\u1ec7n T\u00ecnh Notting Hill", 1999
Fri Jul 16 2021 at 03:00 pm Điện Ảnh: "Chuyện Tình Notting Hill", 1999

Vincent Le Café

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events