Rania Broud: Når rituelle praksiser møter europeisk teaterinnflytelse

Thu Oct 07 2021 at 06:00 pm

Interkulturelt Museum | Oslo

Interkulturelt Museum
Publisher/HostInterkulturelt Museum
Rania Broud: N\u00e5r rituelle praksiser m\u00f8ter europeisk teaterinnflytelse
Advertisement
Marokkansk teater befinner seg i krysningspunktet mellom egen fortellertradisjon, det europeiske teateret og som kulturbevaring av folklore. Foredraget holdes på engelsk.
PÅMELDING: Send e-post til [email protected] med emnefeltet «Dekolonialiser teaterhistorien». Gi beskjed om hvilket foredrag det gjelder og om du ønsker å delta på lesesirkel etter foredraget.
På samme måte som kulturforskjellene varierer fra øst til vest, nord til sør, innad i landet – gjelder det samme for det marokkanske teateret. Men én fellesnevner finnes: Teater tas i bruk for å opplyse befolkningen. Sånn sett har marokkansk teater posisjonert seg i en treenighet: Som kulturbevaring av tradisjonelle uttrykk, som opplysningsteater og som kunstform.
Foredraget er del av seminarrekken Dekoloniser teaterhistorien! og er et samarbeid mellom Interkulturelt Museum og Teatermuseet. Se alle foredragene her: https://www.oslomuseum.no/aktivitet/dekoloniser-teaterhistorien/
–––––––––––––––––––––
ENG: Moroccan theatre practice finds itself at the juxtaposition between its own storytelling traditions, European theatre and as protecting cultural heritage and folklore. The lecture is held in English.
REGISTRATION: Send e-mail to [email protected] with the subject field «Decolonize theater history». Let us know which lecture you want to attend and whether you want to participate in a reading circle after the lecture.
Just like cultural differences vary from the East to the West, and from the North to the South in the country, the same is found in Moroccan theatre. However, common ground is found in theatre as public information. Thus, Moroccan theatre is positioned in a trinity: As preservation of cultural heritage, as didactic theatre, and as an Art form.
This lecture is part of the seminar series “Decolonize theatre history!” and is a collaboration between Intercultural Museum and Theatre Museum. See all lectures here: https://www.oslomuseum.no/aktivitet/dekoloniser-teaterhistorien/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Interkulturelt Museum, Oslo, Norway, Oslo, Norway

Sharing is Caring: