Presentation & working group: i.c.a.p. (international collaborative arts productions)

Tue Oct 26 2021 at 03:00 pm to 05:00 pm

KODE 1 | Bergen

BIT Teatergarasjen
Publisher/HostBIT Teatergarasjen
Presentation & working group: i.c.a.p. (international collaborative arts productions)
Advertisement
NO:
Strukturer - Tilgang - Oversettelse
Arbeidsgruppe med i.c.a.p. (international collaborative arts productions)
Hva er veiene, utfordringene, behovene og potensialene som vil fremme spredning av lokalt arbeid i en større, internasjonal kontekst?
Lisa Reynolds og Danja Burchard inviterer deg til en diskursiv arbeidsgruppe for å undersøke Struktur - Tilgang - Oversettelse som konseptuelle søyler innenfor rammen av internasjonal produksjon som kreativ praksis.
Vi ønsker ivrig alle bakgrunner og erfaringer velkommen til å komme sammen for å dele kunnskap, strategier og visjoner om større kulturell utveksling.
---
ENG:
Structures - Access - Translation
Workgroup with i.c.a.p. (international collaborative arts productions)
What are the avenues, challenges, needs and potentials that will foster dissemination of local work to a larger international context?
Lisa Reynolds and Danja Burchard invite you to a discursive workgroup to examine Structure - Access - Translation as conceptual pillars within the framework of international production as creative practice.
We eagerly welcome all backgrounds and experiences to come together to share knowledge, strategies, and visions of greater cultural exchange.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

KODE 1, Nordahl Bruns gate 9, 5014 Bergen, Norway, Bergen, Norway

Discover more events by tags:

Art in Bergen

Sharing is Caring: