Polish Ukrainian Israeli Tech Summit 2022

Wed Dec 14 2022 at 09:00 am to 07:00 pm

Centrum Giełdowe S.A. | Warsaw

Global Israeli Initiative
Publisher/HostGlobal Israeli Initiative
Polish Ukrainian Israeli Tech Summit 2022
Advertisement
The annual large-scale Ukrainian Israeli Innovation Summit is back! This year we are meeting on December 14 in Warsaw.
The choice to meet in Poland is determined not only by security issues, but also by the fact that we are expanding the borders and circle of participants of our event.
The Polish Ukrainian Israeli Tech Event, will be a platform for open dialogue and exchange of expert opinions on the elaboration of a long-term development strategy for Ukraine based on Israel's unique technological experience.
Key topics of UIIS2022:
?Technologies “at the frontline”: how Cyber technologies Are Changing the Landscape of Modern Warfare;
?Can a military lifestyle be safe: how Israel uses technologies to ensure the security of civilian infrastructure;
?Long-term dividends of the future: the role of technological talents in building innovative ecosystems in Poland, Israel and Ukraine.
?How Ukraine can become a "big Israel" with its own face: implementation of Israel's experience in the formation of a strategy for ensuring the country's security;
?Big opportunity for participants to get hired on a leading Israeli, Polish or European company
Date: December 14
Venue: Centrum Giełdowe S.A.(Warsaw)
Time: 9:00 - 19:00
Format: offline event with switches-on from Tel Aviv and Kyiv
Additionally: online broadcast of the event
? Online registration here: https://uiisummit.com/tickets
? Join the event: http://uiisummit.com/
?????
Coroczna ukraińsko-izraelska innowacyjna konferencja powraca! W tym roku spotykamy się 14 grudnia w Warszawie.
O wyborze spotkania w Polsce decydują nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale także fakt, że poszerzamy granice i krąg uczestników naszego wydarzenia.
W ramach Polsko Ukraiński Izrael Tech Event zorganizujemy platformę otwartego dialogu i wymiany opinii eksperckich na temat opracowania długoterminowej strategii rozwoju Ukrainy w oparciu o unikalne doświadczenia technologiczne Izraela.
Kluczowe tematy UIIS2022:
?Technologie „na pierwszej linii”: jak technologie cybernetyczne zmieniają krajobraz współczesnej wojny;
?Czy wojskowy styl życia może być bezpieczny: jak Izrael wykorzystuje technologie do zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury cywilnej;
?Długoterminowe dywidendy przyszłości: rola talentów technologicznych w budowaniu innowacyjnych ekosystemów w Polsce, Izraelu i Ukrainie.
?Jak Ukraina może stać się „wielkim Izraelem” z własną twarzą: wdrożenie izraelskiego doświadczenia w tworzeniu strategii zapewnienia bezpieczeństwa kraju;
?Wielka szansa dla uczestników na zdobycie pracy w wiodącej izraelskiej, polskiej lub europejskiej firmie
Data: 14 grudnia
Miejsce: Centrum Giełdowe S.A. (Warszawa)
Czas: 9:00 - 19:00
Format: wydarzenie offline z włączeniem z Tel Awiwu i Kijowa
Dodatkowo: transmisja online z wydarzenia
? Dołącz do wydarzenia: http://uiisummit.com/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Centrum Giełdowe S.A., Książęca 4,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: