Philip Glass Ensemble: Early Works

Thu Oct 12 2023 at 08:00 pm

Divadlo Archa | Litom??ice

Divadlo Archa
Publisher/HostDivadlo Archa
Philip Glass Ensemble: Early Works
Advertisement
?? PHILIP GLASS ENSEMBLE VYSTOUPÍ 12. ŘÍJNA V ARŠE!
(?? below)
VSTUPENKY ? https://bit.ly/PhilipGlassEnsemble
V Divadle Archa znovu zazní, symbolicky v rámci jeho závěrečné sezony, skladby Philipa Glasse. Po dvou Glassových sólových vystoupeních (1996, 2016) a řadě koncertů různých orchestrů soudobé hudby, má tentokrát publikum šanci slyšet Glassovu hudbu v podání orchestru složeného z virtuózů, kteří jsou autorizovaní k její interpretaci.
Glass založil Philip Glass Ensemble v roce 1968 v New Yorku jako laboratoř pro svou hudbu. Účelem ansámblu bylo rozvíjet interpretační praxi, která by splnila nebývalé technické a umělecké nároky jeho skladeb. Průkopnictví tohoto přístupu ovlivnilo vývoj soudobé hudby a členové ansámblu zůstávají i dnes nenapodobitelnými interprety Glassova díla.
Philip Glass patří k světovým tvůrcům, které poprvé českému publiku představilo Divadlo Archa. Nezapomenutelné bylo jeho první vystoupení v roce 1996, kdy skladbu Wichita Wortex Sutra uvedl společně s básníkem Allenem Ginsbergem. O dvacet let později se Glass sólovým koncertem do Archy vrátil.
Koncert Philip Glass Ensemble je příležitost seznámit posluchače s Glassovým ranným orchestrálním dílem. Během koncertu zazní mimo jiné slavná skladba Music in Eight Parts, výběr opery Einstein on the Beach, snad nejvýznamnějšího divadelního díla druhé poloviny dvacátého století, které Glass vytvořil spolu s režisérem Robertem Wilsonem, Výběr hudby k kultovnímu filmu Koyaanisqatsi a mnoho dalších děl.
Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.
_______________
?? THE PHILIP GLASS ENSEMBLE IN ARCHA THEATRE, PRAGUE OCTOBER 12TH!
TICKETS ? https://bit.ly/PhilipGlassEnsembleEN
Philip Glass' compositions will once again be heard in the Archa Theatre, this time symbolically as part of its final season. Following two solo performances by Glass himself in 1996 and 2016 as well as a series of concerts by various contemporary music orchestras, this time the audience has the chance to hear Glass's music performed by an orchestra composed of virtuosos who are authorized to interpret it.
Glass founded the Philip Glass Ensemble in 1968 in New York as a laboratory for his music. The purpose of the ensemble was to develop an interpretation practice that would meet the unprecedented technical and artistic demands of his compositions. The pioneering of this approach influenced the development of contemporary music, and the members of the ensemble remain inimitable interpreters of Glass's work today.
Philip Glass is one of the world-famous artists who Czech audiences saw for the first time at the Archa Theatre. His first performance in 1996 with poet Allen Ginsberg reciting the Wichita Vortex Sutra was an unforgettable experience. Twenty years later, Glass returned to Archa with a solo piano concert.
The Philip Glass Ensemble concert is an opportunity to introduce the audience to Glass's early orchestral work. The concert will include the celebrated piece Music in Eight Parts, a selection of the opera Einstein on the Beach, perhaps the most important theatre work of the second half of the 20th century, which Glass created with theatre director Robert Wilson, a selection of music for the cult film Koyaanisqatsi and many other works.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Divadlo Archa, Litom??ice, Czech Republic

Tickets

Sharing is Caring: