Palliasjon og smertebehandling 10. -12. november 2021

Wed Nov 10 2021 at 10:00 am to Fri Nov 12 2021 at 03:00 pm

Oslo universitetssykehus | Oslo

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse S\u00f8r-\u00d8st
Publisher/HostRegional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst
Palliasjon og smertebehandling 10. -12. november 2021
Advertisement
Ny ordning: Anbefalt kurs i Onkologi, Anestesiologi og Nevrologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Onkologi, Anestesiologi
LÆRINGSMÅL
Etter kurset skal kursdeltagerne ha innsikt i prinsippene bak og dokumentasjon for effekt av palliativ behandling slik at de blir tryggere i sitt møte med den palliative pasient og hans/hennes pårørende. De skal ha fått praktisk kunnskap om kartlegging og behandling av utvalgte symptomer/problemer, vite hvor de kan finne ytterligere informasjon og de skal ha fått kunnskaper om den døende pasienten. De skal også ha fått kunnskaper om trygderettigheter, refusjonsordninger og takstbruk knyttet opp mot palliativ behandling. Konf. vedlagte Læringsutbytte for kurset.
KURSAVGIFT
NOK 5100,- (uten lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.
DELTAKERE
Maks 40
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.
KURSKOMITE
Nina Aass, Avd. for kreftbehandling, OUS
Kontaktperson: Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling v/Cathrine Elshaug tlf.23026684
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Oslo universitetssykehus, Kirkeveien 166, Oslo, Norway

Tickets

Sharing is Caring: