P2G16 - LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI

Fri Sep 17 2021 at 08:00 am to Sat Sep 18 2021 at 05:30 pm UTC+07:00

SOTA COACH | Hanoi

Plantogrow - C\u00e2n b\u1eb1ng Cu\u1ed9c s\u1ed1ng - T\u0103ng tr\u01b0\u1edfng Tr\u01b0\u1eddng t\u1ed3n
Publisher/HostPlantogrow - Cân bằng Cuộc sống - Tăng trưởng Trường tồn
P2G16 - L\u00c3NH \u0110\u1ea0O \u0110\u1ed4I M\u1edaI P2G16 - LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI
Thích Nghi mùa Bình thường Mới!
? PlanToGrow (P2G) là chuỗi chương trình huấn luyện LẬP KẾ HOẠCH hành động cho sự phát triển của doanh nghiệp. Được tổ chức định kì 03 tháng/lần, cam kết là động lực thúc đẩy các chủ doanh nghiệp chạm đích các mục tiêu đã đề ra, giúp đánh giá lại kết quả đã đạt được trong mục tiêu 90 ngày từ đó định hình, đưa doanh nghiệp tiến tới mục tiêu dài hạn!
CHỦ DOANH NGHIỆP & ĐỘI NGŨ CẦN THAM DỰ P2G16!
? Thay đổi tư duy - Thành quả bền vững
? Thiết lập Phương pháp Cải tiến các hoạt động để nâng cao hiệu suất
? Cá nhân xuất sắc - Đội ngũ bách thắng
? 25 chiến lược tăng trưởng vượt khủng hoảng
? Nguyên tắc Bất biến để Xây dựng doanh nghiệp trường tồn
? 43 Giải pháp để có Dòng tiền nhanh
? Chiến lược Xây dựng Ngân sách
? Tìm hiểu và đăng ký tại: http://www.sotafi.com/p2g16_lanhdaodoimoi
----------
P2G16 - LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI
Thích Nghi mùa Bình thường Mới!
⏰ Thời gian: 08h00 - 17h30, Thứ Sáu, Bảy ngày 17-18/09/2021
? Hình thức: Online qua Zoom
☎️ Hotline hỗ trợ: 0968 739 566 (Ms Daisy Phương Anh)
#ActionCOACH_SoTA #BusinessCoaching #HuanluyenDoanhNghiep #ThinhVuongCungSoTA
#P2G #PlanToGrow #P2G16 #LanhDaoDoiMoi #VuotCOVID #VươtKHUNGHOANG

Event Venue & Nearby Stays

SOTA COACH, P704 - Tầng 7 - Tòa nhà Trung Tâm CNTT số 1 Hoàng Đạo Thúy ( bên tòa nhà mới ), Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

Techno Parade Paris 2021
Sat Sep 18 2021 at 01:00 am Techno Parade Paris 2021

France Paris

Dream Nation Festival 2021
Sat Sep 18 2021 at 02:30 am Dream Nation Festival 2021

Paris&France Parfumerie 23 Tràng Thi

Rugby World Cup 2021
Sat Sep 18 2021 at 05:00 am Rugby World Cup 2021

New Zealand Embassy - Hanoi, Vietnam

Free Career Success & Meditation Class - Hanoi
Sat Sep 18 2021 at 08:00 am Free Career Success & Meditation Class - Hanoi

Hanoi

Techno Parade Paris 2021
Sat Sep 18 2021 at 01:00 pm Techno Parade Paris 2021

Paris&France Parfumerie 23 Tràng Thi

[HN | FREEGIFT] Baby Lion - Happy Yibo's Day
Sat Sep 18 2021 at 01:00 pm [HN | FREEGIFT] Baby Lion - Happy Yibo's Day

Aurora Coffee

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events