Owl at Home (Bristol)

Wed Oct 25 2023 at 10:30 am to 11:30 am

Tobacco Factory Theatres | Bristol

Theatr Iolo
Publisher/HostTheatr Iolo
Owl at Home (Bristol)
Advertisement
Theatr Iolo presents Owl at Home
Owl lives alone in a cosy little home in a hollow tree in the woods. With no one to talk to, Owl sings to himself and looks for ways to pass the time. He wonders about things a lot. What will happen if he invites winter into his home? And can he be in two places at once?
As his imagination runs away with him, ordinary objects begin to take on a life of their own and Owl finds an unexpected friend who’s willing to follow him to the ends of the earth... whether he likes it or not!
An enchanting tale with music, Owl at Home shows us how friendship can be found in the most unlikely of places.
Age Guidance: 5 - 11 years old
Based on the illustrated children’s book by Arnold Lobel.
Adapted for the stage by Rina Vergano and Theatr Iolo.
Thank you to Theatre Orchard for their seed contribution to the R&D phase of Owl at Home.
---
Theatr Iolo yn cyflwyno Owl at Home
Mae gwdihŵ yn byw mewn tŷ bach clyd mewn boncyff gwag yn y goedwig. Ond gan fod gwdihŵ yn unig druan, mae’n canu iddo’i hun ac yn chwilio am ffyrdd i ladd yr amser. Mae’n pendroni llawer am bethau. Beth fyddai’n digwydd pe bai’n gwahodd y gaeaf i mewn i’w dŷ? Ydi gwdihŵ yn gallu bod mewn dau le ar yr un pryd?
Wrth i’w ddychymyg garlamu, mae pethau o’i gwmpas yn dechrau dod yn fyw. Ac mae’n dod o hyd i ffrind yn sydyn, ffrind sy’n barod i’w ddilyn i ben draw’r byd... os yw gwdihŵ’n dymuno hynny neu beidio!
Mae Owl at Home yn stori hudolus gyda cherddoriaeth, a honno’n dangos sut mae cyfeillgarwch yn cuddio yn y llefydd mwyaf annisgwyl.
Canllaw Oed : 5 - 11 oed
Wedi’i seilio ar y llyfr â darluniau i blant gan Arnold Lobel.
Addaswyd i’r llwyfan gan Rina Vergano a Theatr Iolo.
Diolch i Theatre Orchard am eu cyfraniad dechreuol i gyfnod ymchwil a datblygu Owl at Home.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Tobacco Factory Theatres, Raleigh Road, Southville,Bristol, United Kingdom

Tickets

Sharing is Caring: