Otwarcie wystawy - 50 lat Kontakt Improwizacji: Zaczątki, Korzenie, Gałęzie

Thu Jun 23 2022 at 06:00 pm to 09:30 pm

Mazowiecki Instytut Kultury | Warsaw

Warsaw Flow - CI International Festival
Publisher/HostWarsaw Flow - CI International Festival
Otwarcie wystawy - 50 lat Kontakt Improwizacji: Zacz\u0105tki, Korzenie, Ga\u0142\u0119zie
Advertisement
[ ??English description under polish ]
◼️?? ??? ??????? ????????????: ?????̨???, ????????, ??ł?̨???◼️
Wernisaż wystawy: 23 czerwca - godz 18:00 - 21:30
?? ?????????:
◾??:?? Wernisaż wystawy?️
◾??:?? Rozmowa z twórczynią wystawy, Colleen Bartley?️
◾??:?? Praktyka kontakt improwizacji, Underscore?
▪️▪️▪️ (prowadzenie: Colleen Bartley, muzyka: Katarzyna Tekielska)
◾??:?? Krąg zamykający praktykę


"??????? ?? ???́, ?? ???̇?? ?????́ ? ??????? ?????̇?????? ???́??????????". ????? ??????


Kto mógłby sobie wyobrazić, że "jednorazowa" seria spektakli, stworzonych przez Steve'a Paxtona w przestrzeni galerii na dolnym Manhattanie w lipcowym upale, rozprzestrzeni się na tak wiele miejsc związanych ze sztuką, od małych pracowni po szkoły i przestrzenie teatralne, tworząc nową formę tańca - ??????? ????????????̨: ruch społeczny, radykalnie nowe podejście do choreografii i performansu, edukacji tanecznej, nową definicję tego, kto może tańczyć, biuletyn, który zacieśniał więzi praktyków, czasopismo, które dokumentowało rozwój i ewolucję kontakat improwizacji i było domem dla tego, co stało się nową dziedziną - Somatyką, badania nad ruchem i performansem, nowe formaty nauczania i uczenia się, radykalne podejście do integracyjnej praktyki tanecznej i performansu, dyskurs i metodologia pracy oraz nowe zastosowania w innych dziedzinach sztuki. Obecnie kontakt improwizacja stanowi inspirację do budowania wspólnot społecznych, pracy z traumą i rozwiązywania problemów społecznych.


???̨?́???????̨? ??? później kontakt improwizację tańczy się na całym świecie, wciąż inspirując i angażując nowe osoby. Praktycy KI nadal tworzą, adaptują i improwizują w odpowiedzi na aktualne wyzwania w świecie tańca i w społeczeństwie. Ta wystawa rzuca światło na wczesne lata praktyki - skupiając się na ziarnach zasianych przez Steve'a Paxtona i jego współpracowników oraz mapuje rozprzestrzenianie się, rozwój praktyki i wzrost nowych gałęzi. Jakie owoce wyda KI w najbliższej przyszłości?

Wspominamy też współzałożycielkę Contact Quarterly, Nancy Stark Smith, która odeszła w maju 2020 roku.
Kuratorka wystawy: Colleen Bartley
Projektantka graficzna: Weronika Kocewiak
Koordynatorka produkcji: Klara Łucznik

?#WarsawFlow - 13th Warsaw CI FLOW | International Dance Festival | Międzynarodowy Festiwal Tańca
http://www.polandcontactfestival.com
https://www.facebook.com/events/618372319264878

?️ Rejestracja na festiwal ✍️
http://www.polandcontactfestival.com/rejestracja/??
?Zarezerwuj czas: ?-?? ?????? ???? ?


#KontaktImprowizacja
#KontaktImprowizacjaWarszawa
#RazemDlaUkrainy ??
#FundacjaPerform

??????
◼️?? ????? ?? ??????? ?????????????: ?????, ?????, ????????
“??????? ?? ????????? ?? ?? ????? ??? ??? ?????? ???? ??????????.” ????? ??????
Exhibition opening: 23 June - 18:00 - 21:30
??????????:
◾??:?? Exhibition opening ?️
◾??:?? Interview with the exhibition curator, Colleen Bartley?️
◾??:?? Contact Improvisation practice, Underscore ?
▪️▪️▪️(facilitation: Colleen Bartley, music: Katarzyna Tekielska)
◾??:?? Closing circle

Who could ever imagine that a “one-off” series of performances conceived and directed by Steve Paxton in a gallery space in lower Manhattan during a hot July would spread to art spaces, studios, schools & theatres to generate a new dance form: ??????? ?????????????, a social movement alongside radically new approaches to choreography & performance, dance training & education, redefining who could dance, giving birth to a newsletter that nurtured a network of practitioners, a journal that documented the development and evolution of Contact Improvisation and was home to what became a new field of Somatics, movement research & performance, new formats of teaching and learning, approaches to inclusive dance practice & performance, discourse and methodologies around the work, applications in applications in other art forms. People have even used the practice of Contact Improvisation to build community, work with trauma and address social issues.

????? ????? on, CI is danced all over the world and continues to reach new people and inspire. The people who practise CI continue to generate, innovate & improvise in response to current conditions in the dance world and society. This exhibition is a glimpse into the early years of the practice – shedding light on the seeds laid out by Steve Paxton and his collaborators – and maps out the spread & development of the work and the growth of new branches. What fruits will CI bring forth next?

We remember Contact Quarterly's Co-founder, Nancy Stark Smith, who passed away in May 2020.

Curator: Colleen Bartley
Graphic designer: Weronika Kocewiak
Production manager: Klara Łucznik


?#WarsawFlow - 13th Warsaw CI FLOW | International Dance Festival | Międzynarodowy Festiwal Tańca
http://www.polandcontactfestival.com
https://www.facebook.com/events/618372319264878

✍️ ???????????? ?️
http://www.polandcontactfestival.com/en/registration/??
?Save the dates ?-?? ???? ???? ?

#ContactImprovisation
#ContactImprovisationWarsaw
#SupportUkraina ??
#разомдляУкраїни ??


◾??????????? | ????????: Fundacja Artystyczna PERFORM | Artistic Foundation PERFORM
◾????́ł???????????? | ??-?????????: Miasto Stołeczne Warszawa | City of Warsaw Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu | Ministry of Culture, National Heritage and Sports
◾??????? | ?????????: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | National Institute of Music and Dance
◾????????? | ????????: Mazowiecki Instytut Kultury | Mazovian Culture Institute
◼️??????? ???????? | ????? ???????:
| ▪️TVP Kultura | ▪️RDC | ▪️E-teatr.pl | ▪️Teatralny.pl |
| ▪️TaniecPOLSKA.pl | ▪️TerazTeatr.pl |
| ▪️Miejmiejsce. com | ▪️Prestoportal.pl |

◾????????????? ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | ??-???????? by the Ministry of Culture, National Heritage and Sport from the Culture Promotion Fund as part of the "Dance" program, implemented by the National Institute of Music and Dance
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Mazowiecki Instytut Kultury, Elektoralna 12, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: