OSLOS NYE VANNFORSYNING

Thu Jan 26 2023 at 05:00 pm

Teknisk museum | Oslo

Teknisk museum
Publisher/HostTeknisk museum
OSLOS NYE VANNFORSYNING
Advertisement
Foredrag – Teknologihistorisk torsdag
Oslos nye vannforsyning – et gigantisk byggeprosjekt og geologisk utfordring. Med geolog Ingjerd Mørck, Oslo kommune Vann- og avløpsetaten.
Oslos nye vannforsyning er mye omtalt.
Det er et av de største anleggsprosjektene i byens historie når det skal bygges en «motorvei for vann» som sikrer vannforsyningen for Oslo for de neste hundre årene.
Det bygges nå et nytt vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune, og en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo. Videre må det også bygges nye vannforsyningstunneler – et stamnett for vannforsyningen i hele byen.
Vi har hørt en del om økonomien i dette prosjektet, men hvilke tekniske og geologiske utfordringer hører med?
Møt en av dem som jobber med dette gigantprosjektet – prosjektgeolog Ingjerd Mørck.
Arrangementet er gratis og i samarbeid med Teknisk museums venneforening, Teknas teknologihistoriske gruppe og NITO.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Teknisk museum, Kjelsåsveien 143,Oslo, Norway, Oslo, Norway

Sharing is Caring: