OSHO® Meditation In Depth and Facilitation - szkolenie dla osób, które chcą prowadzić medytacje Osho

Fri Jul 01 2022 at 11:00 am to 08:00 pm

MyMeditation.Space Centrum Osho | Warsaw

MyMeditation.Space
Publisher/HostMyMeditation.Space
OSHO\u00ae Meditation In Depth and Facilitation - szkolenie dla os\u00f3b, kt\u00f3re chc\u0105 prowadzi\u0107 medytacje Osho
Advertisement
?? English version below ⬇⬇⬇⬇⬇
„????? ????????? ?????????́ ????̨?́ ???ℎ????̨, ??̨??́ ? ??ł?? ?́???????, ?̇? ??̨ ????????ł??́. ???̇?? ? ???ℎ ?? ????ł??́ ? ????? ?????????̨. ??????? ???????? ????́??? ??ł??????? ??̨ ?????????́” - Osho
?? Zapraszamy na trzecią edycję szkolenia OSHO® Meditation In Depth and Facilitation.
Po raz kolejny kierujemy je do osób, które chcą prowadzić medytacje Osho dla innych lub głębiej zanurzyć się w swoją własną medytacyjną praktykę.
➡ Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu umożliwiającego prowadzenie medytacji Osho oraz dyplomu. Otrzymasz także materiały zawierają instrukcje, dotyczące aktywnych medytacji OSHO, wskazówki ułatwiające każdą medytację oraz wspierające teksty Osho, dotyczące medytacji.
➡ Trening będzie obejmować takie tematy:
- Czym jest medytacja?
- Kim/czym jest OSHO?
- Unikalne podejście i „klimat” wokół medytacji OSHO.
- Praktyka wielu medytacji aktywnych OSHO dogłębnie: nauka stojąca za każdą z nich, istota ich kroków, punkty życiowe, które robią różnicę.
- Krótkie medytacje OSHO na cały dzień i do wykorzystania podczas bycia facylitatorem.
- Rola facylitatora, wskazówki ułatwiające.
- Twoje własne pytania i jak odpowiadać na pytania medytujących
- Uziemienie, swobodna komunikacja, korzystanie ze sprzętu, praktyka prezentacji
➡ Szkolenie poprowadzi Nisargan, terapeuta i facylitator medytacji Osho, który ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu grup, treningów i terapii medytacyjnych, takich jak Osho Mystic Rose, Born Again, NO-MIND, Awareness Intensive WHO IS IN, Osho Vipassana, Seminaria Kreatywność i Sztuka Spontaniczna, Szkolenia Arteterapeutyczne. Pracował w Rosji, Ukrainie, Indiach, OIMR Pune, Europie Zachodniej, Ameryce Południowej i Izraelu.
➡ Kiedy: 01-03 lipca 2022
➡ Gdzie: MyMeditation.Space, Puławska 118a, Warszawa
➡ Za ile: 1200 zł gotówką - w tej cenie jest koszt szkolenia, materiałów szkoleniowych. Cena NIE ZAWIERA posiłków w czasie dni szkoleniowych, ani noclegu.
➡ W celu rezerwacji miejsca prosimy o wpłatę zadatku (200zł – szczegóły poniżej). Pozostała kwota - płatne gotówką na miejscu.
Jeśli potrzebujesz faktury, daj znać.
? Jak się zapisać?
➡ Wypełnij ten formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8KkbVRN7KadVbNDTTvmojVI6Iia6uTUVs4UBLVfdKQNLe2g/viewform
➡ Wpłać na konto fundacji Mindful Living 200 zł z tytułem „Darowizna” i prześlij na adres [email protected] potwierdzenie przelewu (dane do przelewu w automatycznym potwierdzeniu przyjdą mailem)
➡ W razie pytań, jesteśmy do dyspozycji.
*OSHO jest zarejestrowanym znakiem towarowym Osho International Foundation, używanym za zgodą, www.osho.com/trademarks
* Niektóre użyte tutaj materiały (obrazy i fragmenty tekstu) są objęte prawami autorskimi © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright

??????
“?????? ??? ????? ????? ? ???ℎ?????, ?? ????? ????? ?ℎ?? ??? ℎ??? ?????????? ??. ???ℎ ???ℎ????? ?? ??? ???????? ????? ? ?????????? ?? ???. ????? ??? ?? ?????????? ?ℎ? ???ℎ????? ?????????? ???ℎ???.” - Osho
?? We would like to invite you for the third edition of OSHO® Meditation In Depth and Facilitation training. Once again, we address this training to people who want to facilitate Osho Meditation for others or immerse themselves deeper in their own meditation practice.
You will receive a Certificate of Completion at the end of the course, along with a comprehensive Handbook. This includes instructions for OSHO Active Meditations and OSHO Meditations, tips for facilitating each meditation, supporting texts from Osho about the meditations and about facilitating, and more.
➡ Topics include:
- What is meditation?
- Who/what is OSHO?
- The unique approach and “climate” around OSHO meditation.
- The many OSHO Active Meditations® in-depth: the science behind each of them, the essence of their steps, the vital points that make all the difference.
- Short Osho meditations for your day and to use while facilitating.
- The role & guidelines for facilitating.
- Grounding, relaxed communication, use of equipment
- Presentation practice with supportive feedback
- Your own questions and how to respond to meditators’ questions.
➡ The workshop will be led by Nisargan, an Osho therapist who has over thirty years experience in facilitating groups, trainings and Meditative therapies like Osho Mystic Rose, Born Again, NO-MIND, Awareness Intensive WHO IS IN, Osho Vipassana, Creativity and Spontaneous Art Seminars, Art Therapy Trainings. He worked in Russia, Ukraine, India, OIMR Pune, Western Europe, South America and Israel. Nisargan has also been an artist for many years now, an experience and a personal sensitivity that he brings in his approach to groups' leading.

➡ When? July 1-3rd 2022
➡ Where? MyMeditation.Space, Puławska 118a, Warszawa
➡ How much
1200 PLN in cash – this price includes training & materials. This price DO NOT include meals and accommodation.
➡ In order to book a place, please pay a deposit (PLN 200 - details below). The remaining amount - payable in cash on the spot.
➡ Let us know if you need an invoice.
? How to sign up?
➡ Fill the form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8KkbVRN7KadVbNDTTvmojVI6Iia6uTUVs4UBLVfdKQNLe2g/viewform
➡ Make a donation to the account of the Mindful Living Foundation 200PLN with “Donation” in the title, and send the confirmation to [email protected]
➡ If you need an invoice, VAT must be added to the price
➡ Please, contact us, if you have any questions.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

MyMeditation.Space Centrum Osho, Puławska 118a,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: