Orbán Ottó

Wed Mar 16 2022 at 08:00 pm to 10:00 pm UTC+01:00

Müpa Budapest | Budapest

M\u00fcpa Budapest
Publisher/HostMüpa Budapest
Orb\u00e1n Ott\u00f3
Advertisement
Orbán Ottó, a kortárs magyar költészet egyik legjelentősebb alkotója, aki egyúttal az egyetemes magyar irodalomnak is nagy tehetségű alakja volt, lassan húsz éve nincs már köztünk: évtizedekig tartó betegsége fájdalmasan korán felemésztette szervezetét, de nem tudta megtörni szikrázóan éles elméjét és sziporkázóan sokoldalú költészetét. Korán ment el, de nem befejezetlen, hanem egy sokszínűségében is egységes életművet hagyott ránk, mely a legkülönfélébb ízlésű olvasókat is képes megszólítani.

E költészet egyik leglényegesebb tulajdonsága, hogy megalkotója - egyik mesteréhez, Weöres Sándorhoz hasonlíthatóan - nagy átváltozóművész, a legkülönösebb maszkokban képes megszólalni, s így verseinek beszédmódja is roppant széles regiszterű. A tragikus, himnikus, emelkedett és elvont versbeszéd mellett mindig ott érzékelhető a groteszkre való hajlam, a hétköznapok nyelvének alulstilizáltsága, a fenséges mellett az alantas, a fennkölt mellett az akár trágár megszólalás, a komoly vagy néha komor hangvétel mellett az iróniára, öniróniára is képes szemlélet. Vagy ami a magyar költészetben amúgy kevésbé megszokott: a humorra, a nyelvöltögetésre való képesség, amit kitűnő irodalmi paródiái is bizonyítanak; e műfajban is kivételeset alkotott, a legutolsók egyike volt, aki ezt a műfajt is komolyan vette.
Orbán Ottó köztes, közvetítő szerepet töltött be a klasszikus modern és a posztmodern költészeti szemléletek közt. Verseiben ötvöződnek a legjobb költészeti hagyományok a magyar népköltészettől az amerikai „beatköltészet”, Ginsberg, Corso megtermékenyítő hatásán át a Weöres Sándor-i próteuszi költészetig. Az is világosan látszik, hogy Orbán Ottó mindvégig ragaszkodott ahhoz a költői elképzeléshez, hogy e sokszínűség, sokféleség mögött létezik egy ontológiai és etikai értelemben vett „szilárd, sugárzó mag”, hogy az életünk esztétikai értelemben sem tét nélküli. Ez az est is e megkapó és lebilincselő kettősségre szeretné felhívni a figyelmet.
//
Ottó Orbán, a major figure in contemporary Hungarian poetry and a huge presence on the Hungarian literature scene in general, passed away nearly 20 years ago. A decades-long illness left his body debilitated at a painfully early age, but the disease was incapable of breaking his razor sharp mind and brilliantly multifaceted poetry. He left us too soon, yet he was not unfulfilled. Indeed, he left us a diverse yet coherent body of work, capable of speaking to the widest possible range of readers.

One of the most vital properties of his poetry is that Orbán - just like one of his mentors, Sándor Weöres - was a superb quick-change artist, capable of implementing a wide variety of masks in his communication, ensuring that the voices in his poems also have a strikingly wide register. In addition to his tragic, hymnal, uplifting and abstract poetical voice, you can also detect an ever-present inclination towards the grotesque, a perspective capable of the sub-style of the language of the everyday - the base next to the majestic, near-sordid language next to the sublime, the serious or at times gloomy speech alongside irony and self-deprecation. Or something that is less common in Hungarian poetry: humour, the ability to weave words, demonstrated by his sparkling literary parodies; he was a superb writer in this genre, too, one of the last Hungarians to take the genre seriously.
Ottó Orbán fulfilled an intercultural, intermediary role between the classic modern and postmodern approaches to poetry. His poems are allied with the finest poetry traditions from Hungarian folk poetry and the American beat poets, welding the fecund influence of Ginsberg and Corso to Sándor Weöres's protean poetry. It is also clear that to the very end, Ottó Orbán stuck to the poetical concept that behind diversity and variety lies a 'fixed, radiating core', in an ontological and ethical sense, that tells us that aesthetically speaking, too, our lives are nothing without deeds. This event seeks to draw your attention to this gripping and engaging duality.

///
A Müpa social media házirendje:
https://www.mupa.hu/kozossegi-mediafeluleteinkre-vonatkozo-szabalyok
https://www.mupa.hu/en/social-media-policies
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Müpa Budapest, Komor Marcell utca 1., Budapest, Hungary

Tickets

Discover more events by tags:

Art in BudapestLiterary-art in Budapest

Sharing is Caring:

More Events in Budapest

METRONOMY - Budapest, Akv\u00e1rium Klub
Tue Mar 15 2022 at 08:00 pm METRONOMY - Budapest, Akvárium Klub

Akvárium Klub Official

GYORSAS\u00c1GI TR\u00c9NING
Wed Mar 16 2022 at 09:00 am GYORSASÁGI TRÉNING

BrillBird

Skywalker + supports - D\u00fcrer Kert
Wed Mar 16 2022 at 07:00 pm Skywalker + supports - Dürer Kert

Dürer Kert

SZALON MIX TECHNIKA
Thu Mar 17 2022 at 09:00 am SZALON MIX TECHNIKA

BrillBird

Amigo The Devil - D\u00fcrer Kert
Thu Mar 17 2022 at 07:00 pm Amigo The Devil - Dürer Kert

Dürer Kert

Oh Wonder \/\/ Akv\u00e1rium Klub NagyHall
Thu Mar 17 2022 at 07:30 pm Oh Wonder // Akvárium Klub NagyHall

Akvárium Klub Official

The Legendary Pink Dots (UK) \/\/ Robot
Thu Mar 17 2022 at 08:00 pm The Legendary Pink Dots (UK) // Robot

Robot

FLOWER POWER
Fri Mar 18 2022 at 09:00 am FLOWER POWER

BrillBird

S\u00e9materapeuta k\u00e9pz\u00e9s III\/B modul - "C" cluster
Fri Mar 18 2022 at 10:00 am Sématerapeuta képzés III/B modul - "C" cluster

Budapest, Hangary

Budapest is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Budapest Events