Opening: Christiania 50 år. VAR-ER-BLIR

Mon Sep 20 2021 at 05:00 pm to 08:00 pm

Kunsthal Charlottenborg | Copenhagen

Christianias Arkiv
Publisher/HostChristianias Arkiv
Opening: Christiania 50 \u00e5r. VAR-ER-BLIR I anledning af Christianias 50 års fødselsdag i 2021 udstiller Kunsthal Charlottenborg et stort udvalg af fristadens mange plakater som et visuelt vidnesbyrd over fristadens historie, ideologier og kreative udtryksformer.
Nu byder vi velkommen til åbningen af udstillingen ’Christiania 50 år. VAR-ER-BLIR’:
Mandag den 20. september kl. 17-20
Der er fri entré til ferniseringen.
17.30 - Taler af direktør Michael Thouber, Christianias protektrice Anne-Marie Helger og kurator Ole Lykke.
17.45 - Christianias søsterkor synger sange.
18-20 - Der kan købes drikkevarer i baren og Apollo Bar serverer gratis dahl.
Derudover er der gratis adgang for Christianitter i fødselsdagsugen (20.-26. sep, begge dage inkl.) ved visning af sygesikringskort. Vi har reduceret entré indtil åbningen af Verden er i dig d. 29. sep.

Der kan bookes omvisninger af Ole Lykke. Læs mere på vores hjemmeside.
Vi glæder os til at fejre udstillingen med jer!
Udstillingen vises frem til 14. november 2021.
-------------------
Om udstillingen:
”Hellere en plakat uden en begivenhed, end en begivenhed uden en plakat” lyder et slagord på fristaden Christiania. Gennem 50 år har plakaten stået centralt på Christiania som kommunikationsform og kunstnerisk medie.
Christiania bliver et væsentligt samlingspunkt for 70´ernes modkultur og det væld af bevægelser som præger årtiets politiske liv. Kollektivbevægelsen, kvindebevægelsen, Bøssernes Befrielses Front, Alternativpressen, alternative teatergrupper og den progressive rock finder alle frirum og plads til udfoldelse inden for Fristadens åbne rammer og bidrager afgørende til, at Christianias overlevelseskamp bliver festlig, uforudsigelig og slagkraftig. I løbet af årene udvikles en helt speciel plakatkultur, hvor den stolthed, skaberglæde og kunstneriske fantasi og aktivisme, der lyser ud af plakaterne, bliver en vigtig del af Christianias identitet.
Udstillingen er kurateret af Ole Lykke i samarbejde med Michelle Korbø Moran og Michael Thouber. Plakaterne er venligst udlånt af Christianias Lokalhistoriske Arkiv.
Kunsthal Charlottenborgs udstillingsprogram er støttet af Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.
____________________________________________
On the occasion of the 50th anniversary of Freetown Christiania in 2021, Kunsthal Charlottenborg exhibits a wide selection posters created by the commune through the years – a medium that offers idiosyncratic, thought-provoking and artistic visual testimonies to the Freetown’s history, ideologies and creative forms of expression.
Now, we welcome you to the opening of the exhibition ‘Christiania 50 years. VAR-ER-BLIR’:
Monday 20 September at 17-20pm
Admission is free to the opening.
17.30 - Speeches by Kunsthal Charlottenborg's director Michael Thouber, protector of Christiania, Anne-Marie Helger, and curator Ole lykke.
17.45 - Christiania's sister choir sings.
18-20 - Drinks can be purchased in the bar and Apollo Bar serves free dahl.
Free entrance for Christianitter during the anniversary week (20-26 Sep, both days included) when displaying health insurance card. The entrance fee will be reduced until the opening of The world is in you on the 29th of Sep.
It is possible to book guided tours by Ole Lykke. For further info visit our website.
We look forward to celebrate the exhibition with you!
The exhibition is on view until 14 November 2021.
------------------------
About the exhibition:
"Better a poster without an event than an event without a poster" is one of the slogans used by the Freetown of Christiania. For 50 years, the poster has been central to Christiania as a form of communication and artistic medium.
Christiania becomes a rallying point for 1970s counterculture and for the multitude of movements that characterise the political life of the decade. The commune movement, the women’s movement, the Gay Liberation Front, alternative theatre troupes and progressive rock all find space and scope to unfold within the open framework of the Freetown, greatly contributing to making Christiania’s struggle for survival fun, unpredictable and powerful. A very special poster culture emerges, one where the pride, creative joy, artistic imagination and enthusiastic activism so clearly evident in the visuals become an important part of Christiania’s overall identity.
The exhibition is curated by Ole Lykke in collaboration with Michelle Korbø Moran and Michael Thouber. The posters are kindly lent by Christiania's Local History Archive.
Kunsthal Charlottenborg's exhibition program is supported by the Augustinus Foundation, the Danish Arts Foundation, and the Obel Family Foundation.

Event Venue & Nearby Stays

Kunsthal Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, Copenhagen, Denmark

Sharing is Caring: