[Offline] Business Simulation (Gamification)

Sat Jan 22 2022 at 09:00 am to 06:00 pm

Clazy Cafe' | Bangkok

Clazy Cafe'
Publisher/HostClazy Cafe'
[Offline] Business Simulation (Gamification)
Advertisement
Business Simulation class
ถ้าธุรกิจเป็นเรื่องใหม่ที่คุณอยากเข้าใจ
และอยากเริ่มต้นก้าวแรกที่จะทำความรู้จัก !!
คลาสนี้เหมาะกับคุณ
.
การเริ่มต้นทำธุรกิจ เหมือนการต่อจิ๊กซอร์
ก่อนที่คุณจะรู้ว่าจิ๊กซอร์ตัวไหนที่หายไป
คุณต้องรู้ก่อนว่ามีจิ๊กซอร์อะไรบ้าง
ที่จะช่วยให้คุณประกอบร่าง สร้างธุรกิจขึ้นมาได้
.
ตัวไหนที่จะเป็นจุดอ่อน จุดแข็งที่ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ
.
คลาสนี้ชวนคุณมาจำลองธุรกิจ ผ่านเกมการเรียนรู้
ที่จะพาคุณ...
- สำรวจองค์ประกอบของธุรกิจ
- เติมส่วนที่ขาดหายในธุรกิจ
- เข้าใจประเด็นสำคัญของการออกแบบธุรกิจ
- ถอดบทเรียนจากการเล่นเกมที่ตอบโจทย์ของคุณ
.
เหมาะสำหรับ ...
- คนที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้การทำธุรกิจ
- มีฝันอยากมีธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร
- Star up / Entrepreneur ที่ต้องการไอเดีย
- ธุรกิจที่อยู่ในช่วง S curve / Transform
- .บริษัทที่อยากให้พนักงาน ทีม
เห็นความสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ
เห็นหน้าที่เนื้องานที่เชื่อมโยงกัน
.
เรียนรู้ผ่านเกมที่จำลอง Business model canvas
ผ่านชุดคำถามที่จะช่วยให้คุณปิ๊งไอเดีย
ทำความเข้าใจส่วนสำคัญของธุรกิจ
และประยุกต์แก้ปัญหาในธุรกิจของคุณ
.
Workshop 1 day 1 วันเต็ม
22 january, 2022
09 AM - 6 PM
Clazy cafe ( BTS สนามเป้า )
ราคาพิเศษรับปีใหม่เพียง 3900 บาท
ลงทะเบียน https://forms.gle/FY5oWodWWkYxucuH7
วิทยากรหลัก
** คุณธนาพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ (ดิว)
- รองประธาน และผู้ก่อตั้ง กลุ่มปลาดาว องค์กรสมาชิก
เครือข่ายเยาวชนโลก กลุ่ม เยาวชนดีเด่น แห่งชาติปี 2555
- คณะทำงานเพื่อยกระดับการแข่งขันประเทศไทย Thailand competitiveness
- นักพัฒนา ธุรกิจ บุคคล การเรียนรู้
- กรรมการฝ่าย CSR สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์
- กรรมการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความเป็นธรรม สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย
- วิทยากรกระบวนการ ด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
- ที่ปรึกษาด้านการจัดการ และการบริหารโครงการ
.
และทีมวิทยากรร่วม
**คุณธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ (ดอฟ)
-ประธานและผู้ก่อตั้ง กลุ่มปลาดาว องค์กรสมาชิกเครือข่ายเยาชนโลก
- อนุกรรมการ CG & CSR องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค.(รัฐวิสาหกิจ)
- อนุกรรมการ ขับเคลื่อน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน
- ฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
-ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาธุรกิจ การตลาด CSR และนวัตกรรม
** ปรีชา คุ้นวานิช (โค้ชเค)
Game Designer
Co-Founder of Learning From Board Game
And Co-Founder of Human Tech Recruitment Company
เจ้าของรางวัล The Best Practice Award
จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2017
** สิริพร เข็มแก้ว (พลอยแก้ว)
Game Designer
Co-Founder of Learning From Board Game
อดีตนักส่งเสริมนวัตกรรม
(Trainers' Curriculum Designer Innovative Counsellor )
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Clazy Cafe', 899 Phahonyothin Rd, Phaya Thai district, Phaya Thai sub-district 10400, Bangkok, Thailand

Tickets

Sharing is Caring: