Nostromo Vol. 1

Sat Dec 11 2021 at 06:00 pm to 09:00 pm UTC+07:00

Hà Đông Fighters Union | Hanoi

Bonobo Jiu Jitsu
Publisher/HostBonobo Jiu Jitsu
Nostromo Vol. 1
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Hà Đông Fighters Union, Trung tâm thể thao Hà Trì - Phường Hà Cầu - quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội, Hanoi, Vietnam +84, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

Ch\u1ec9 cho qu\u1eadn thanh xu\u00e2n
Fri Dec 10 2021 at 09:05 pm Chỉ cho quận thanh xuân

Ngã Tư Khổ Sở =))

PVOIL VOC 2021
Sat Dec 11 2021 at 07:30 am PVOIL VOC 2021

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

TayHo Ho Holidays - An Artisan Market
Sat Dec 11 2021 at 11:00 am TayHo Ho Holidays - An Artisan Market

Turtle Lake Brewing Company

L\u1ec5 Truy\u1ec1n Th\u1ed1ng H\u1ed9i SVCG TGP H\u00e0 N\u1ed9i L\u1ea7n Th\u1ee9 XXIV
Sat Dec 11 2021 at 12:00 pm Lễ Truyền Thống Hội SVCG TGP Hà Nội Lần Thứ XXIV

Giáo Xứ Giang Xá

BaRock Festival #2
Sat Dec 11 2021 at 02:00 pm BaRock Festival #2

The SPOT - Bar & Events

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "About Time" (\u0110\u00e3 \u0110\u1ebfn L\u00fac), 2013
Sat Dec 11 2021 at 07:30 pm Điện Ảnh: "About Time" (Đã Đến Lúc), 2013

Vincent Le Café

Hanafubuki Festival - C\u00e2u chuy\u1ec7n c\u1ee7a Hoa anh \u0111\u00e0o
Sun Dec 12 2021 at 09:00 am Hanafubuki Festival - Câu chuyện của Hoa anh đào

Đại Học Ngoại Thương Hà Nội

|HN| Every moment with you - 1st Free gift for BTS
Sun Dec 12 2021 at 10:00 am |HN| Every moment with you - 1st Free gift for BTS

Euro Garden

[ HN ] STAY 08:10 \u203a vmin's free cup holder event \u208a\u02da ?
Sun Dec 12 2021 at 10:00 am [ HN ] STAY 08:10 › vmin's free cup holder event ₊˚ ?

Euro Garden

Somniate - A part of global cafe event for Jin by ALB
Sun Dec 12 2021 at 10:00 am Somniate - A part of global cafe event for Jin by ALB

Slow Espresso

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events