NOKUT-frukost: Studiebarometeret for fagskulestudentar 2021

Tue Sep 21 2021 at 07:30 am to 12:30 pm

Youngs Oslo | Oslo

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Publisher/HostNOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NOKUT-frukost: Studiebarometeret for  fagskulestudentar 2021 NOKUT har glede av å invitere dykk til lansering av Studiebarometeret for fagskulestudenter 2021 og seminar om bruk av informasjonskjelder i kvalitetsarbeidet.
Påmelding: https://www.nokut.no/hendelser/ar/september/lansering-av-studiebarometeret-for-fagskulestudentar-ogseminar-om-bruk-av-informasjonskjelder-i-kvalitetsarbeid/
På frukostmøtet vil vi få ein presentasjon av resultat frå Studiebarometeret 2021, eksempel frå fagskulane og ein panelsamtale med sentrale aktørar i sektoren, som statsråd Henrik Asheim og ONF-leiar Henning Skau.
På kvalitetsseminaret vil vi gå djupare ned i nokre problemstillingar, presentere erfaringar frå NOKUT sine tilsyn med kvalitetsarbeid ved fagskular og diskutere utfordringar ved implementering av nye krav. Vi vil også sjå på Studiebarometeret og Tilstandsrapporten.
Kan desse undersøkingane vere nyttige kjelder for fagskulane i det daglege kvalitetsarbeidet? Korleis kan desse undersøkingane brukast? Kva er erfaringane så langt?
Vi får kommentarar til innlegga, og vi får høyre om erfaringar frå tre fagskular om korleis dei brukar informasjonskjelder i kvalitetsarbeidet sitt.

Event Venue & Nearby Stays

Youngs Oslo, Youngstorget 3, 0181 Oslo, Norway, Oslo, Norway

Tickets

Discover more events by tags:

Workshops in Oslo

Sharing is Caring: