NLP Practitioner Certification 03/2022

Sat Oct 22 2022 at 09:00 am to Sat Nov 05 2022 at 09:00 am

Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit | Bangkok

Max Potentials
Publisher/HostMax Potentials
NLP Practitioner Certification 03\/2022
Advertisement
#ปลดล็อคความคิดพิชิตความฝันด้วยNLP : NLP หรือ Neuro-Linguistic Programming) คือศาสตร์ที่ศึกษาความเป็นเลิศในตัวมนุษย์ ผ่านการทำความเข้าใจในรูปแบบของวิธีคิด วิธีใช้ชีวิต และวิธีการทำงานที่เราแต่ละคนเป็นอยู่ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งส่งผลต่อชีวิตเราอย่างมหาศาลทั้ง ถ้า Pattern ดีชีวิตก็ดี แต่ถ้า Pattern แย่ก็แย่เลย
ดังนั้น การเรียนรู้ NLP จะช่วยทำให้เราสามารถปรับและ Reprogram ความคิด ทัศนคติ รวมทั้งรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อให้เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์และเป้าหมายที่ปรารถนาได้ในที่สุด
****************************
หลักสูตร NLP Practitioner Certification Program ของ Max Potentials เป็นหลักสูตรระยะเวลา 7 วันที่ดำเนินการสอนโดยอาจารย์นพดล ตังวัชรินทร์ ซึ่งได้รับการรับรองในฐานะ Certified NLP Trainer จาก American Board of NLP (ABNLP) และได้รับการรับรองในฐานะ Professional Certified Coach จาก International Coach Federation (ICF) ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการขัดเกลาจากประสบการณ์กว่า 10 ปีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของอาจารย์นพดล และประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยจนทำให้เกิดความกลมกล่อมของหลักสูตร และทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเนื้อหา การเรียนรู้ และประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตร NLP Practitioner Certification Program ของ Max Potentials นั้นอยู่ในมาตรฐานสากลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลลัพธ์ได้ในทันที
****************************
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ตลอด 7 วันในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆ ได้แก่

* NLP Presuppositions : หลักคิดพื้นฐานของ NLP ที่จะสร้างเสาหลักในการเดินทางในฐานะ NLP Practitioner ให้กับคุณได้อย่างมั่นคง

* Prime Directives of Unconscious Mind : เรียนรู้วิธีการใช้จิตใต้สำนึกให้ “ช่วย” เราไปสู่สิ่งที่ต้องการมากกว่ามา “ฉุด” เราโดยไม่รู้ตัว

* NLP Communication Model : ค้นพบความแตกต่างระหว่าง “ความจริง” และ “ความเชื่อ” และสัมผัสกับโอกาสและความเป็นไปได้อีกมากมายที่อยู่รอบตัวคุณ

* Power of Goal Setting : เครื่องมือที่จะสร้างพลังให้ชีวิตของเราเดินหน้าในแต่ละวันอย่างมีความหมายและเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ

* Rapport : ทักษะที่จะทำให้คุณสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์และความไว้วางใจกับทุกคนรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว

* Conscious Use of Language : เรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลด้วยเครื่องมือหลากหลาย เช่น Linguistic Presuppositions, Hierarchy of Idea, Milton Model, Meta Model และ Metaphor

* Parts Integration : เครื่องมือคลี่คลายความขัดแย้งในใจและสร้างความมั่นคงชัดเจนในการดำเนินชีวิต

* Timeline Therapy : เครื่องมือที่จะช่วยปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบออกไปและทำให้เกิดความเบาสบายในชีวิตได้ทันที

* และอื่นๆอีกมากมาย
****************************
NLP Practitioner Certification Program เหมาะกับใคร
* โค้ชหรือวิทยากร ที่อยากเรียนรู้เครื่องมือที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกให้กับลูกค้าของตน
* ผู้นำหรือผู้บริหาร ที่ปรารถนาจะเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนเองและทีมงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของทีมและองค์กรได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
* เจ้าของธุรกิจ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจของตนให้มั่นคง เติบโต และมีชีวิตที่สมดุลทั้งความสำเร็จในงานและความสุขในชีวิตส่วนตัว
* บุคคลที่ปรารถนาจะเรียนรู้ Pattern ของตนเอง พร้อมทั้งค้นพบศักยภาพที่มีอยู่ภายใน เพื่อที่จะใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างอิ่มเอิบและมีความหมายมากยิ่งขึ้น
****************************
ตารางการเปิดหลักสูตร :
สำหรับรุ่นที่ 3/2022 : เรียนทั้งหมด 7 วัน
ในวันที่ 22-23-24 & 28-29 ตค. & 4-5 พย. 2022
.
ติดต่อเพื่อลงทะเบียนจองด่วน
Distancing - Limited Seats
****************************
ติดต่อเพื่อลงทะเบียนหรือขอข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ :
คุณพรพิรุณ (รัก)
โืทร. : 081-620-4220
Line ID : RakPornpiroon
E-mail : [email protected]
****************************
Link เพื่อเข้าสู่ website สำหรับ NLP Practitioner Certification Program
https://www.max-potentials.com/nlp-practitioner...
Link เพื่อชมวีดีโอว่า "NLP เปลี่ยนชีวิตอย่างไร"


Link เพื่อชมตัวอย่างบรรยากาศในการเรียน NLP กับอาจารย์นพดล ตังวัชรินทร์
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit, 2 Sukhumvit 57,Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring: