Ngành và Nghề " Kinh Doanh Nông Sản Có Bền Vững ? "

Sat Aug 06 2022 at 08:00 am to 12:00 pm

Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City

Tan Thinh Nguyen
Publisher/HostTan Thinh Nguyen
Ng\u00e0nh v\u00e0 Ngh\u1ec1 " Kinh Doanh N\u00f4ng S\u1ea3n C\u00f3 B\u1ec1n V\u1eefng ? "
Advertisement
Bạn đang quan tâm tìm kiếm một cơ hội:
- Kinh doanh
- Công việc ổn định
- Đầu tư
Bạn sẽ nghĩ đến những ngành có thể kiếm thu nhập nhanh và lớn như BDS, Tài Chính hay Bảo Hiểm.
Tuy nhiên đã bao giờ bạn phát hiện có một câu chuyện khác khi nhu cầu thị trường luôn là ổn định + biên độ tăng trưởng mỗi năm là "+" và ngay cả nếu nhận ra sự thật về ngành Nông Sản bạn sẽ rất bất ngờ.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: