Nasjonalkonferanse: Virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer

Thu Nov 18 2021 at 08:30 am to 03:30 pm

Oslo Kongressenter/Oslo Congress Centre | Oslo

MiRA-Senteret
Publisher/HostMiRA-Senteret
Nasjonalkonferanse: Virtuell virkelighet og kj\u00f8nnslikestillingsutfordringer
Advertisement
MiRA-Senteret inviterer alle interesserte til å delta på nasjonalkonferanse om virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer under og etter koronapandemien.
Årets konferanse består av innlegg fra både internasjonale og nasjonale fagpersoner. På konferansedagen lanserer MiRA-Senteret også vår rykende ferske utredning: Zoom in- minoriteters tilgang til den digital verden.
Konferansen vil foregå både digitalt på Zoom og med et begrenset antall deltakere tilstede i Oslo Kongressenter, torsdag 18.november kl. 09.00-15.30.
Send påmelding til [email protected] innen 10. november hvis du ønsker å delta.
Program:
08.30: Registrering
09.00: Musikk med Busi Ncube
09.15: Velkommen
v/Fakhra Salimi, leder av MiRA-Senteret
09.30: «Informasjonssamfunn for alle- nyliberalismen og illusjon om et friere samfunn» v/Linn Stalsberg, sosiolog og forfatter
10.00: «Vil rettsteknologi gjøre tilgangen til rettshjelp enklere?» v/Kristin Bergtora Sandvik, jussprofessor
10.30: «Unge jenter og digital vold – strategier for å øke unge jenters trygghet og mulighet til å delta
i den offentlige debatten på nett»
v/Hasti Hamidi, politiker og samfunnsdebattant
11.00: Diskusjon med foredragsholdere og innlegg fra salen
11.20: Kort pause
11.30: «Digitalhverdag og familieliv – særlig søkelys på ungjenter» v/ Khansa Ali, sosionom og prosjektleder ved MiRA-Senteret
12.00: Lunsj

12.45: Kulturinnslag v/Busi Ncube
13.00: «Morsrollen under lupen: hvordan morsrollen formes i det digitale rom»
v/Heidi Esma Dahl Bønnehoff, sosiolog og førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Universitet i Agder
13.30: «Hvordan arbeid via digitale verktøy kan muliggjøre kvinnelig deltakelse i arbeidslivet»
v/Sut I Wong, instituttleder og professor i kommunikasjon og ledelse v/Handelshøyskolen BI.
14.00: Diskusjon med foredragsholdere og innlegg fra salen
14.20: «Den digitale skolen og dets påvirkning på minoritetselever»
v/Sameena Choudry (Storbritannia), grunnlegger av organisasjonen Equitable Education
15.00: MiRA-Senterets rapportlansering: «Zoom in - minoriteters tilgang til den digitale verden v/Fakhra Salimi
15.10: «Hovedfunn fra rapporten «Zoom inn» v/Embla Middelkoop, master i folkehelsevitenskap og prosjektkoordinator
15.20: Avslutning v/Fakhra Salimi
MiRA-Senteret har under koronapandemien sett hvordan krisen har truffet grupper av mennesker ulikt. Vi har sett at marginaliserte grupper har blitt utpekt som syndebukker, og at media har publisert artikler som har fokusert på negative sider av kulturelle praksiser, familiekonstellasjoner og livssituasjoner av rasifiserte minoriteter. Dette på en måte som om spredning av virus utelukkende skyldes deres livsstil. Samtidig er vi vitne til at digitaliseringen, både i det norske samfunnet og i verden, de siste årene har skutt i været. Digital kompetanse er i økende grad avgjørende både på jobb og privat, for å ha tilgang til offentlige tjenester og nødvendig oppdatert informasjon.
Når den virtuelle virkeligheten blir en del av hverdagen. Hva da med dem som ikke har tilgang til den digitale verden?
Les mer om konferansen og meld deg på her: https://mirasenteret.no/om-mira/nyheter/invitasjon-til-mira-senterets-nasjonalkonferanse/

Påmelding er bindende og konferanseavgiften er kr. 300 for digital deltakelse og 500 for fysisk deltakelse.
Når du melder deg på skriv om du foretrekker digital eller fysisk deltakelse så bekrefter vi dette når konferansen nærmer seg.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Oslo Kongressenter/Oslo Congress Centre, Youngsgate 11, 0181 Oslo, Norway, Oslo, Norway

Discover more events by tags:

Business in OsloConferences in Oslo

Sharing is Caring: