Mua nhà thả ga không lo về giá 30 ngày đêm

Sun Nov 07 2021 at 09:00 am

Quận 3 | Ho Chi Minh City

Mua nh\u00e0 th\u1ea3 ga kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1 30 ng\u00e0y \u0111\u00eam
Advertisement
?? ???? ???̂́? ????? ???́?? ? ??̀? ???
???̣? ???̀ ???̉ ??, ???̂?? ?? ??̂̀ ???́ - ????̂́? ???̂́? ??̛̣? HẤP DẪN
✔️??̆? ??̣̂ ?????? ????̣̂? ??
+ ????̂́? ???̂́? ??̛̀ ?% đ?̂́? ?% + ????̂́? ???̂́? ??̛?̛̣? ??%
+ ??̂̃ ???̛̣ ??̃? ???̂́? ?? ???́??, ??̛́? ????̉?? ??? ??% (Chỉ cần thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà)
? ???̉ ??̛̀ ?,? ??̉/??̆? ???
✔️??̆? ??̣̂ ???̂? ??̀? ???????? ???????
+ ????̂́? ???̂́? ??̛̀ ?% đ?̂́? ?% + ????̂́? ???̂́? ??̛?̛̣? ??%
+ Thanh toán chỉ 1%/tháng
? ???̉ ??̛̀ ?,? ??̉/ ??̆? ???
✔️???? ????? ?? ?????????
+ ????̂́? ???̂́? ??% + ??́? ??̣̂? ???̂́? ??̛̀ ??? - ??? ????̣̂? (Chỉ cần thanh toán 70% nhận nhà.
? ???̉ ??̛̀ ? ??̉/ ??̆? ????
⭕️ ???: ??? ?̂? ???́?? ??̀?? đ?̃ ??̛̀?? ??? ??̉? ???̂̉? ??̉? ??̣̂? Đ??̀? ??̛?? ???̣?? ????̂́? ???̂́? ???̂? ?%
☎Gọi ngay: 0909337066 Linh tư vẫn miễn phí 24/7
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Quận 3, Quận 3, District 3, Ho Chi Minh City 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: