Movie night

Tue Nov 30 2021 at 07:00 pm

Amatøren - Sogn student bar | Oslo

SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Publisher/HostSiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Movie night
Advertisement
? Fun Nights at Amatøren – Movie night ?
//english below//
? SiO inviterer deg til å delta på Movie Night på Amatøren, et event i en serie av ukentlige arrangementer Arrangementene er opprettet for å fremme interkulturell nettverking i et nyoppusset studentpub. Målet er å samle både internasjonale og lokale studenter for å møtes og dele nye språk og kulturer, være sosiale, få nye venner og delta på morsomme, temabaserte aktiviteter. Under hvert arrangement tilbyr vi gratis alkoholfri drikke og snacks til de 50 første deltakerne! Ta med deg en venn, eller kom alene - her er alle velkommen!
I vårt syvende arrangement inviterer vi til en rolig filmkveld ?! Ta med deg pute og teppe og nyt gratis popcorn og snacks! Denne kvelden ser vi to filmer totalt! På slutten av hver film vil vi ha en quiz. Deltakerne med mest poeng vil få kuponger. Det vil også være noen sosiale aktiviteter og overraskelser i løpet av kvelden ?!
Når? 30. november, 19:00 - 24:00
Hvor? Amatøren, Rolf E. Stersenns allé 24, 0858 Oslo. Møtepunkt ved inngang på Amatøren
Hvem? Alle studenter i Oslo!
Hvorfor?
Ha det fint med venner
Test oppmerksomhetsevnen din
Del din kultur og lær om andre!
Ha en fin kveld med mye moro!

Klikk "Going/Skal" hvis du planlegger å delta! De første 50 som kommer vil få en kupong for 1 drikke og matbit!
Kontaktinformasjon
E-mail: “[email protected]
Telefon: 467 46 591
//////
? SiO invites you to a Movie Night at Amatøren, an event of a series of weekly events. These are created to promote intercultural networking in a newly renovated student house. The goal is to bring together both international and local students to practice languages, be social, share culture, make new friends and participate in fun, theme-based activities. During each event, we offer free non-alcoholic drinks and snacks to the first 50 participants! Bring a friend or join the event alone - everyone is welcome!
In our seventh event, it is time to relax and enjoy a movie ?! Bring a pillow and blanket and enjoy free popcorn and snacks! We will watch two movies altogether! At the end of each movie, we will have a quiz! The participants with the best scores will get vouchers ? Also, will we have social activities and a special surprise!
When? 30th of November 19:00 – 24:00
Where? Amatøren, Rolf E. Stenersens allé 24, 0858 Oslo. Meeting point at Amatøren Entrance
Who? All students in Oslo!
Why?
Have a nice time with friends
Test your attention skills
Share your culture and learn about others!
Have a great night with lots of fun!

Click “Going” if you plan to come! The first 50 to arrive will get a voucher for 1 drink and snack!
Contact information:
E-mail: “[email protected]
Work phone number: 467 46 591

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Amatøren - Sogn student bar, Rolf E. Stenersens allé 24, 0858 Oslo, Norway, Oslo, Norway

Discover more events by tags:

Entertainment in Oslo

Sharing is Caring: