Meld deg på: Veien videre - Neste generasjons kulturpolitikk

Wed Nov 17 2021 at 10:00 am to 03:30 pm

Kulturtanken | Oslo

Kulturtanken
Publisher/HostKulturtanken
Meld deg p\u00e5: Veien videre - Neste generasjons kulturpolitikk
Advertisement
Onsdag 17.november arrangeres konferansen «Veien videre – Neste generasjons kulturpolitikk» i Kulturtankens lokaler i Nydalen i Oslo. Konferansen er et resultat av et bredt samarbeid med Norsk Kulturskoleråd, Ungdom og fritid, Ung kultur møtes, Medietilsynet, Norsk filminstitutt og Kulturrådet.
Klikk her for påmelding: https://forms.office.com/r/Yr6gDpNgMz
Fullt program finner du her:
https://www.kulturtanken.no/aktuelt/2021/veien-videre-program/
Verden endret seg drastisk den 12 mars i fjor. Å være midt oppe i en verdensomspennende pandemi er en ny erfaring for oss alle. Hvordan har barn og unge opplevd dette? Hva vet vi egentlig nå, halvannet år etter, om Pandemiens effekt på kulturlivet for barn og unge? Hvor går veien videre etter korona?
Konferansen har som mål å vise hvem dagens barn og unge kulturbrukere er og hva de ønsker seg fra kulturlivet når vi nå skal gjenoppbygge fremtidens kulturtilbud sammen.
Bakgrunn:
Kulturrådet og Norsk filminstitutt jobber på oppdrag fra Kulturdepartementet med å kartlegge og analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren og vurdere hvordan sektoren kan gjenoppbygges og styrkes i tiden etter 2021.
Kulturbruken til barn og unge har i stor grad flyttet seg til digitale plattformer. Koronapandemien ser ut til å ha forsterket denne utviklingen. Hva innebærer det for kulturpolitikken og hvilke utfordringer og muligheter representerer det for kultursektoren?
Kulturtanken vil ta ansvar for å løfte barn og unge som målgruppe og sikre at deres stemmer blir hørt i dette viktige arbeidet. (Mer informasjon om oppdraget og arbeidet: https://www.kulturradet.no/gjenoppbygging)
Om konferansen:
På konferansen vil vi presenterer oppdatert kunnskap om barn og unges kulturbruk før og gjennom pandemien, og se på hvilke trender de viser oss. Vi vil også sette lys på hvilke konsekvenser barn og unges egne behov har for norsk kulturliv.
Kunnskapen kommer i stor grad fra barn og unge selv, og vi vil også bruke konferansen til å legge frem de konkrete innspillene barn og unge har kommet med til gjenoppbyggingen av kulturlivet etter korona.
Vi ønsker å se bredere på relasjonen mellom barn og unge og norsk kultursektor. Pandemien har i aller høyeste grad påvirket barn og unges kulturtilbud og –bruk. Men har den ført til fundamentale endringer eller bare forsterket allerede eksisterende trender? Kanskje kan pandemien være en vekker som gir oss mulighet til å løfte blikket på neste generasjons kulturbrukere og hva deres adferd, behov, utfordringer og muligheter innebærer for neste generasjons kulturpolitikk?

Sett av datoen nå og meld deg på arrangementet som kan følges både fysisk og digitalt. Fullstendig program vil bli lagt ut på kulturtanken.no
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Kulturtanken, Postboks 4261 Nydalen, Oslo, Norway

Sharing is Caring: