Mediator szkolny – szkolenie kwalifikacyjne. (ON-LINE).

Sat Dec 10 2022 at 09:30 am to Fri Dec 23 2022 at 03:00 pm

Centrum Szkoleń Prawnych | Warsaw

Centrum Szkole\u0144 Prawnych
Publisher/HostCentrum Szkoleń Prawnych
Mediator szkolny \u2013 szkolenie kwalifikacyjne. (ON-LINE).
Advertisement
? szkolenie w formie ON-LINE
– ,,na żywo"
– lub możliwość odtworzenia
✅ CERTYFIKAT Mediatora Szkolnego
– wg Standardów Rzecznika Praw Dziecka (2017 r.)
➡️ MEDIATOR SZKOLNY - nauczyciel, pedagog, psycholog lub inna osoba godna zaufania przygotowana do prowadzenia mediacji.
?‍??‍? Mediacje:
> uczeń - uczeń
> uczeń - nauczyciel
> nauczyciel - nauczyciel,
> nauczyciel - rodzic.
➡️ wpis na Listę Mediatorów Szkolnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
OPTIMUS MEDIATOR
➡️ PROWADZĄCY:
dr Grzegorz Frączek
– mediator, wykładowca akademicki
? 40 godzin zegarowych
➡️ TERMIN:
10 - 11 grudnia 2022 r. (część wykładowa)
+ część warsztatowa oraz zadania na platformie e-learningowej
– w ustalonych terminach
➡️ szkolenie ,,NA ŻYWO" lub ODTWORZENIE
(1) szkolenie ,,na żywo'" (tzw. live)
(2) istnieje możliwość odtworzenia szkolenia w dogodnym dla Państwa czasie
➡️ ADRESACI SZKOLENIA:
>>> Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych wykonywaniem funkcji mediatora szkolnego i rozwojem kompetencji osobistych.
>>> Szkolenie jest adresowane w szczególności do:
- nauczycieli
- pedagogów
- pracowników oświaty
- dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych
- mediatorów
- studentów pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej, prawa i innych kierunków
➡️ CEL SZKOLENIA:
Zasadniczym celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie Państwa do pełnienia funkcji mediatora szkolnego, jednakże zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być skutecznie wykorzystywane także na wielu innych polach aktywności osobistej i działalności zawodowej.
>>> Ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych - Mediator szkolny.
>>> Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Mediatorów Szkolnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia OPTIMUS MEDIATOR.
>>> Szkolenie zgodne ze Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka.
➡️ WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
W ramach szkolenia, każdy Uczestnik będzie miał możliwość wystąpienia w roli mediatora w ramach tzw. symulacji mediacji. (video-sesje). Taka formuła nie tylko pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ale przede wszystkim daje możliwość przećwiczenia warsztatu pracy mediatora.
➡️ PROGRAM SZKOLENIA:
I Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
1. Pojęcie konfliktu i sporu.
2. Rodzaje konfliktów (konflikt relacji, danych, interesów, wartości, strukturalny)
3. Przyczyny powstania konfliktów i ich eskalacji.
4. Techniki mediacyjne.
5. Strategie mediacyjne.
II Procedury rozwiązywania konfliktów szkolnych.
1. Rozwiązywanie, a rozstrzyganie konfliktów - zasadnicze różnice.
2. Formy rozwiązywania konfliktów w szkole.
3. Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów.
4. Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów.
5. Płaszczyzny konfliktów w szkole (uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel, nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - rodzic)
III Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania mediacji.
1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych.
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady współpracy Mediatora ze stronami sporu.
4. Prowadzenie dokumentacji mediacyjnej.
5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
IV Wprowadzenie mediacji do szkół i innych innych placówek oświatowych.
1. Szkolny Klub Mediacji.
2. Działania promujące mediacje.
3. Edukacja w zakresie mediacji.
4. Opiekun mediatorów rówieśniczych
V Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających
mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
2. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu
właściwych technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
– umiejętności aktywnego słuchania,
– zadawania pytań,
– umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
– umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
– umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
– umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
– umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
– umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej
współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.
➡️ MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe, autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji.
➡️ CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka.
➡️ ELEKTRONICZNA PLATFORMA MEDIACYJNA:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do elektronicznej platformy zawierającej bazę wiedzy z zakresu mediacji, w tym przepisów prawa, wzory dokumentów mediacyjnych i ugód.
➡️ KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, również po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.
➡️ KOSZT:
1490 zł + VAT (23%) – cena regularna
❗❗❗ PROMOCYJNA CENA ❗❗❗
790 zł + VAT (23 %)
❗RATY 0 % ❗
od 79 zł + VAT (23%)
(od 2 do 10 rat 0 %)
➡️ ZGŁOSZENIA GRUPOWE:
750 zł + VAT (23%) - przy jednoczesnym zgłoszeniu min. 2 osób
690 zł + VAT (23%) - przy jednoczesnym zgłoszeniu min. 3 osób
650 zł + VAT (23%) - przy jednoczesnym zgłoszeniu min. 4 osób
➡️ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:
? formularz zgłoszeniowy:
http://spcentrum.pl/szkolenie/ms-g-22/
? poczta elektroniczna:
[email protected]
☎️ zgłoszenia telefoniczne:
tel. 607 254 069
tel. 575 478 150
❗ Zgłoszenia przyjmujemy do 9 grudnia 2022 r.
❗❗ ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
➡️ STRONA INTERNETOWA SZKOLENIA:
http://spcentrum.pl/szkolenie/ms-g-22/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Centrum Szkoleń Prawnych, ul. Grzybowska 87, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: