Mazowieckie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Sat Mar 25 2023 at 10:00 am

Arena Ursynów | Warsaw

TNIBD - Targi Nieruchomo\u015bci i Budowa Domu
Publisher/HostTNIBD - Targi Nieruchomości i Budowa Domu
Mazowieckie Targi Nieruchomo\u015bci & Budowa Domu
Advertisement
Rezerwacja stoisk: 792 772 230
www.mazowieckietargi.pl/kontakt
Bilety
www.mazowieckietargi.pl/newsletter-2
Warszawskie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu to naj­waż­niej­sza i naj­więk­sza impreza tar­gowa, która sku­pia nie­mal wszyst­kie firmy z sek­tora branży nie­ru­cho­mo­ści, branży budow­la­nej (od kom­plek­so­wej budowy domu pod klucz) po branżę finan­sową i wypo­sa­że­nia wnętrz.
Targi Nieruchomości & Budowa Domu to miejsce, gdzie łatwo można porównać oferty dostępnych produktów i dokonać lepszego wyboru.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Arena Ursynów, ,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: