Mari Boine & Bugge Wesseltoft m/gjest Ella Marie Hætta Isaksen + utdrag fra «Vástádus Eana"

Mon Oct 30 2023 at 08:00 pm

Oslo Konserthus | Oslo

Oslo World
Publisher/HostOslo World
Mari Boine & Bugge Wesseltoft m\/gjest Ella Marie H\u00e6tta Isaksen + utdrag fra \u00abV\u00e1st\u00e1dus Eana"
Advertisement
19.00: Dørene åpner
19.30: Konsert
Les samisk arrangementbeskrivelse lenger ned på siden.
Åpningskonserten under den 30. utgaven av Oslo World består av to deler: Utdrag fra den samiske koreografen og kunstneren Elle Sofe Saras danseforestilling Vástádus eana · The answer is land, og en duokonsert med Mari Boine og Bugge Wesseltoft med gjester. Forestillingen gjenspeiler musikalske bånd som strekker seg langt tilbake i festivalens historie, men også det politiske øyeblikket her og nå.
2023 blir et avgjørende år i forholdet mellom urbefolkning og majoritetsbefolkning i Norge. I februar samlet demonstranter seg foran Olje- og Energidepartementet for å kreve riving av vindkraftanleggene på Fosen, 500 dager etter at Høyesterett hadde besluttet at den norske stat hadde brutt rettighetene til reindriftsfamilier. Protestene var av en art og et omfang vi ikke hadde sett siden Alta-saken.
I juni legges funnene til Sannhets- og forsoningskommisjonen frem. Kommisjonen er oppnevnt av Stortinget og har gransket forskningen mot samer, kvener og skogfinner. Deler av norgeshistorien som ikke har vært avdekket tidligere, vil bli kjent. Utvalgets leder, Dagfinn Høybråten, sier at fornorskingen pågår fortsatt, og peker på systematisk svekking og tap av språk og kultur. Rapporten vil fortelle en historie om det norske samfunnets manglende evne til å erkjenne at undertrykkelsen av urfolk fortsatt foregår. Det blir en blottlegging av åpne sår og traumer som vil være ekstremt krevende for de berørte folkegruppene. Den vil stille krav til lytting og erkjennelse hos en majoritetsbefolkning som til nå ikke har vist seg moden for oppgaven.
Kunstnere fra norske urfolksgrupper har utgjort den viktigste motkulturelle strømningen i moderne Norge. Kunstnerne har vært aktivister og historiefortellere, som har vernet språk og kultur der institusjoner og storsamfunn har sviktet. Feltet i dag er grenseløst, preget av sterke individuelle uttrykk, og lar seg åpenbart ikke oppsummere i et sett med paroler eller stereotypier. Men den ukuelige kampen både for det individuelle, og for de kulturelle fellesskapene, er en nervetråd som samtlige utøvere vi møter på scenen i Oslo Konserthus er i kontakt med og gir uttrykk for på forskjellig vis. Temaet for Oslo World i år er 30 år med musikk og aktivisme - og aldri er det tydeligere enn på åpningskvelden. Årets åpningskonsert presenteres i samarbeid med Riddu Riddu festivalen.
Akt 1: Vástádus eana · The answer is land
Fellesskap og slektskap. Mellom mennesker, med naturen og jorden vi alle deler. Dette er hovedtemaene i Vástádus eana · The answer is land av den samiske koreografen og kunstneren Elle Sofe Sara, med folkemusikken joik som det bærende elementet.
Forestillingen er laget med og for de syv kvinnelige utøverne, som alle er anerkjente dansere og joikere. De kommer fra ulike bakgrunner og livserfaringer, og bringer med seg sin egen historie og stemme inn i verket. Sara omtales som én av de mest interessante og viktige koreografer i sin generasjon i Norge. Hun er opptatt av intensjonen bak bevegelse - blikk, timing, retning og intensitet - og tilstedeværelsen på scenen. Koreografien er inspirert av demonstrasjoner, samiske åndelige praksiser og formasjonsdans.
Vástádus eana · The answer is land ble laget for Festspillene i Nord-Norge i 2021, der Sara var festspillprofil. Den flerstemte joiken ble spesialskrevet for stykket av komponist og professor i joik, Frode Fjellheim. Her viser Fjellheim bredden i joik som et musikkuttrykk og utvider definisjonen av hva den samiske tradisjonsmusikken virkelig kan være. Forestillingen har tatt publikum med storm og vi er svært stolte over å kunne bringe et utdrag av stykket til vårt publikum under Oslo World.
Akt 2: Mari Boine og Bugge Wesseltoft
Mari Boine er en av de største nålevende musikerne i Norge. Siden 80-tallet har hun vært en fornyer av joik og samiske musikktradisjoner, med et allsidig og ustanselig nysgjerrig virke som har brakt henne i kontakt med et utall forskjellige sjangere og utøvere. Gjennombruddsalbumet Gula Gula fra 1989 er et vannskille for samisk musikk, for kulturmøter i norsk musikk og etablerte Boine som en artist på den globale scenen. Hun har vært en ukuelig motstemme i diskusjonene om undertrykkelse og fornorskingspolitikk, og har mottatt en rekke av de høyeste utmerkelsene i Norge for rollen hun har spilt, i tillegg til fire spellemannpriser for albumene sine - den første i 1989, og den hittil siste, Hedersprisen, i 2017. Mari Boine har opptrådt på Oslo World en rekke ganger før, i samarbeid med KORK, med eget band og som del av en hyllestkonsert til Inga Juuso. Denne gangen får vi oppleve henne i en sjeldent intim duosetting.
Keyboardist Bugge Wesseltoft er et kraftsentrum i norsk musikk. Han fikk sitt gjennombrudd da han samarbeidet med Jan Garbarek og Arild Andersen på henholdsvis I took up the runes og Sagn, og siden den gang har det vært umulig å snakke om norsk jazz uten å også snakke om Bugge. Prosjektet New Conception of Jazz definerte den nye sammensmeltingen av klubbmusikk og jazz på nittitallet, og bidro til å synliggjøre en ny generasjon musikere som har preget norsk musikk siden. Gjennom utallige samarbeid og plateselskapet Jazzland har han knyttet tråder på kryss og tvers av sjangerlandskapet og i underlabelet OK World, som ble lansert under Oslo World i 2018, har han skapt stadig nye treffpunkter mellom musikere fra forskjellige kulturer i Norge. Den svensk-norske trioen Rymden oppsummerer nysgjerrigheten hans på tvers av det elektroniske og akustiske, og er et av de største europeiske jazzbandene i dag. Samtidig trives han i solo- og duosettinger, noe han har vist på en suksess som It’s snowing on my piano og et svært vellykket, langvarig samarbeid med Sidsel Endresen. Samarbeidet mellom Wesseltoft og Boine er på mange måter en ønskedrøm - og et nytt kapittel i to unike kunstneriske løpebaner.
Under åpningskonserten på Oslo World blir det også en gjesteopptreden med Ella Marie Hætta Isaksen. Ella Marie har for lengst blitt en artist hele Norge er kjent med - gjennom seiere i Sámi Grand Prix og Stjernekamp og gjennom arbeidet med sitt eget band, Isák. I 2022 hadde hun hovedrollen i Ellos eatnu – La elva leve, basert på Alta-konflikten, og under Fosen-aksjonen i 2023 ble hun en av de tydeligste talspersonene for urfolkets rettigheter, et arbeid hun mottok Fritt Ords Honnørpris for.
____________________________________
Rahpankonsearta Oslo World 30. dáhpáhusas lea guovtti oasis: Oasit sámi koreográfa ja dáiddára Elle Sofe Sara dánsunčájálmasas Vástádus eana · The answer is land, ja duokonsearta Mari Boiniin ja Bugge Wesseltoftiin oktan gussiiguin. Čájálmas speadjalastá musihkalaš báttiid mat njulget guhkás maŋos festivála historjjás, muhto maiddái dálá politihkalaš gova.
2023 šaddá mearrideaddji jahkin eamiálbmoga ja eanetlohkoálbmoga gaskavuođa dáfus Norggas. Guovvamánus čoahkkanedje vuosttaldeaddjit Oljo- ja energiijadepartemeantta ovddabeallái gáibidit ahte gaikot Fovsena bieggafápmorusttegiid, 500 beaivvi maŋŋel go Alimusriekti lei mearridan ahte norgga stáhta lei rihkkon sámi boazodoallobearrašiid vuoigatvuođaid. Vuosttaldeamit ledje dakkár hámis ja mearis maid eat lean oaidnán Áltá-ášši rájes.
Geassemánus almmuhuvvojit Duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna gávdnosat. Stuoradiggi lea nammadan kommišuvnna, mii lea guorahallan dutkamušaid mat leat dahkkon sápmelaččaid, kvenaid ja vuovdesuopmelaččaid guovdu. Oasit norggahistorjjás mat dássážii eai leat leamaš albmosis almmustahttojit dál. Lávdegotti jođiheaddji, Dagfinn Høybråten, dadjá ahte dáruiduhttin ain lea, ja čujuha dasa movt giella ja kultuvra vuogádatlaččat raššu ja manahuvvo. Raporta muitala norgga servodaga váilevaš návccas mieđihit ahte eamiálbmoga duolbmun ain dáhpáhuvvá. Rabas hávit ja traumat almmostahttojit, mat čuhcet mearehis garrasit guoskevaš álbmotjoavkkuide. Dat bidjá gáibádusa eanetlohkoálbmogii ahte galgá guldalit ja mieđihit, álbmogii mii dássážii lea čájehuvvon ii leat gearggus dan bargui.
Dáiddárat norgga eamiálbmotjoavkkuin leat dahkan deháleamos vuostekultuvrralaš rávnnji ođđaáigásaš Norggas. Dáiddárat leat leamaš aktivistat ja historjjá muitaleaddjit, geat leat várjalan giela ja kultuvrra dalle go ásahusat ja stuoraservodat leat beahttán. Suorgi lea odne rájáheapme, báidnon nanu individuála dovddastemiin, iige sáhte čoahkkáigessot dihto čuorvvascealkagiin iige stereotyhpaiguin. Gomitkeahtes dáistaleapmi sihke individuála ja kultuvrralaš oktasašvuođa ovddas lea suotna mii lea nanus buot artisttain geaid oaidnit Oslo konseartaviesu lávddi nalde ja maid sii iešguđet ládje vuosihit. Oslo World fáddá dán jagi lea 30 jagi musihkain ja aktivismmain – ja ii goassege leat dat leamaš čielgasut go rahpaneahkeda. Dán jagi rahpankonsearta lágiduvvo ovttas Riddu Riđđu festiválain.
oassi: Vástádus eana · The answer is land
Oktasašvuohta ja fuolkevuohta. Olbmuid gaskkas, luondduin ja eatnamiin maid mii juohkit. Dat leat váldofáttát sámi koreográfa ja dáiddára Elle Sofe Sara Vástádus eana · The answer is land čájálmasas, mas álbmotmusihkka juoigan lea guoddi elemeanta.
Čájálmas lea ráhkaduvvon čiežain nissonartisttain ja sidjiide, ja sii leat buohkat dovddus dánsejeaddjit ja juoigit. Sis lea iešguđetlágan duogáš ja eallinvásáhusat ja buktet iežaset historjjá ja jiena buktui. Sara máinnašit oktan dain gelddoleamos ja deháleamos koregráfain buolvvastis Norggas. Son berošta áigumušas mii lea lihkasta duohken – geahčastagas, timingas, hálttis ja intensitehtas – ja das ahte duođas galgá leahkime lávdde nalde. Koreografiija oaivádusgáldut leat vuosttaldeamit, sámi vuoiŋŋalaš meanut ja formašuvdnadánsun.
Vástádus eana · The answer is land lea ráhkaduvvon jagi 2021 Davvi-Norgga feastaspealuide, gos Sara lei feastaspealloprofiilla. Juoigama professora ja komponista Frode Fjellheim lea erenoamážit čállán dán bihttái máŋggajienat luđiid. Dás čájeha Fjellheim juoigama viidodaga musihkkamállen ja fanaha definišuvnna das mii sámi árbevirolaš musihkka duođas lea. Čájálmas lea hirpmahuhttán gehččiid ja leat hui čeavlát go beassat buktit OASI bihtás min gehččiide Oslo World lágideamis.
oassi: Mari Boine ja Bugge Wesseltoft
Mari Boine lea okta stuorimus dálááigge musihkkariin Norggas. 80-logu rájes lea son leamaš juoigama ja sámi musihkkaárbevieruid ođasteaddji, geas lea máŋggabealat ja bisánkeahtes sáhkkidis doaibma mii lea buktán su oktavuhtii lohkameahttun iešguđetlágan šáŋŋeriiguin ja artisttaiguin. Álbuma mainna beakkihii, Gula Gula jagis 1989, lea leamaš dego čahca sámi musihkkii, kulturdeaivvademiide norgalaš musihkas ja doalvvui Boine máilmmiviidosaš lávdái artistan. Son lea leamaš nanu vuostejietna digaštallamiin guoskevaččat duolbmamii ja dáruiduhttimii, ja lea vuostáiváldán ollu alimus bálkkašumiin Norggas sajádaga ovddas mii sus lea leamašan, lassin njealji Spellemann-bálkkašupmái álbumiiddis ovddas – vuosttaža 1989:s ja maŋemus Hedersprisen 2017:s. Mari Boine lea máŋgga geardde ovdal leamaš Oslo World lávddi nalde, ovttas KORK:in, iežas joavkkuin ja oassin Inga Juuso ávvokonsearttas. Dán háve beassat vásihit su hárvenaš ja lagas duo-ovttastusas.
Keyboardčuojaheaddji Bugge Wesseltoft lea fápmoguovddáš norgga musihkas. Son beakkihii go ovttasbarggai Jan Garbarekiin I took up the runes-álbumis ja Arild Anderseniin Sagn-álbumis, ja dan rájes lea leamaš veadjemeahttun hupmat norgga jazza birra ilmma ahte maiddái hupmá Bugge birra. Prošeakta New Conception of Jazz definerii klubbamusihka ja jazza ođđa oktiičatnama ovccilotlogus, ja čalmmustahtii ođđa musihkarbuolvva mii lea hábmen norgga musihka dan rájes. Lohkameahttun ovttasbargguid ja skearrofitnodaga Jazzland bokte lea son čanastagaid dahkan duohkut deike šáŋŋerduovdagis, ja OK World nammasaš vuollelabelis mii almmuhuvvui jagis 2018 Oslo World lágideamis lea son dađistaga ráhkadan ođđa deaivvadanbáikkiid musihkkariidda geat gullet iešguđetge kultuvrraide Norggas. Ruoŧa-norgga trio Rymden čoahkkáigeassá su sáhkkitvuođa elektronalaš ja akusttalaš surggiid rastá ja lea okta Eurohpá stuorimus jazzjoavkkuin odne. Seammás loaktá bures solo- ja duodilálašvuođain, juoga maid lea vuosihan It’s snowing on my piano lihkostuvvamiinnis, ja hui bures lihkostuvvon guhkilmas ovttasbargguin Sidsel Endreseniin. Ovttasbargu Wesseltoft ja Boine gaskkas lea máŋgga dáfus niehku – ja ođđa kapihtal dán guoktása áidnalunddot dáiddalaš bálgáin.
Oslo World rahpankonsertii leat ožžon fárrui maiddái ovtta dain deháleamos ođđa sámi musihkkariin Norggas. Ella Marie Hætta Isaksen lea áigá šaddan artistan geainna buohkat Norggas leat oahpásnuvvan – go vuittii Sámi Grand Prix ja Stjernekamp, ja barggus bokte ISÁK-joavkkuinis. 2022:s lei sus váldorolla filmmas Ellos eatnu – La elva leve, man vuođđun lea Áltá-dáistaleapmi, ja Fovsen-akšuvnnas 2023:s šattai okta eamiálbmogiid vuoigatvuođaid njunušolmmožin, doaibma man ovddas oaččui Fritt Ord gudnebálkkašumi.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14,Oslo, Norway

Tickets

Sharing is Caring: