Luftfarten: Hva nå?

Wed Nov 10 2021 at 09:00 am to 03:15 pm

Grand Hotel Oslo | Oslo

LO Luftfart
Publisher/HostLO Luftfart
Luftfarten: Hva n\u00e5?
Advertisement
Hva skal til for å sørge for en sikker og finansiell, sosial og bærekraftig luftfartsbransje i Norge? Meld deg på LOs luftfartskonferanse.
https://www.lo.no/kalender/los-luftfartkonferanse-2021/
Konferansen vil også bli streamet!
09:00 Velkommen
Are Tomasgard, leder LO luftfart og Peggy Hessen Følsvik, LO-leder
09:20 Del 1: Sikkerhet og Sikring
Jo Bjørn Skatval, leder FSIK i LO luftfart
Lars Kobberstad, Luftfartstilsynet
Arbeidstilsynet
10:30 Del 2: Klima, miljø og elektrifisering
Erik Hamremoen, LO
Hvilken utvikling kan vi forvente, og hva vil dette bety for arbeidsplasser og flyplasser.
Ingvild Kilen Rørholt, Zero
Olav Mosvold Larsen, Avinor
11:30 LOs helikopterutvalg
Henrik Solvorn Fjeldsbø, IE
11:50 Lunsj
12:40 Del 3: Luftfartens infrastruktur og beredskap
Tor Erik Granum, NTL
Abraham Foss, Avinor
13:45 Del 4: Sikre jobber
Katinka Riksfjord Sporsem, Generalsekretær NF
Innledning v/ Statsråden
Politisk debatt (TKK)
15:00 Oppsummering og vel hjem
Are Tomasgard, LO Luftfart
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Grand Hotel Oslo, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo, Norway, Oslo, Norway

Sharing is Caring: