Love 360 STORYTELLING ONLINE Camp ตอน Love is All Around

Fri Oct 29 2021 at 05:30 pm to Sun Oct 31 2021 at 08:30 pm

Bangkok Thailand | Bangkok

Brain Adventure Virtual Camps
Publisher/HostBrain Adventure Virtual Camps
Love 360 STORYTELLING ONLINE Camp \u0e15\u0e2d\u0e19 Love is All Around
Advertisement
ท่ามกลางปัญหาในปัจจุบัน
ทุกครอบครัวคงเกิดความเครียดมากน้อยแล้วแต่พลังของแต่ละครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งขึ้นในจิตใจจึงถือเป็นภูมิป้องกันที่สำคัญสำหรับน้องๆ…

#คุณยังยิ้มได้ไหม? ?
#หรือมีความรู้สึกเป็นทุกข์
#โครงการ Love 360 ONLINE Camp
ตอน Love is all around สร้างความรักรอบๆตัวเรา ??
#สร้างพลังรัก
#จัดโดย Brain Adventure Camp และเครือข่ายนักการศึกษา นักจิตวิทยา ครู นักดนตรี นักแสดง นักโฆษณา ครีเอทีฟ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ
ซึ่งต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจคนไทยทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนในยุคนี้ หากไม่มีความคิดบวกอาจตกอยู่ในความเครียดจากปัญหารอบด้านและต้องการปลูกฝังความคิดดีๆ สอนให้รักทุกสิ่งใกล้ตัวเราในทุกขณะ โดยเริ่มจากการเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง Self Love ก่อน
และส่งความรักนั้นออกไปรอบตัว
ความรักเป็นพลังงานยิ่งใหญ่
ที่สามารถจุดประกายให้กับมนุษย์ในหลากหลายมิติ เปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดพันธ์ุทางปัญญาและอารมณ์ ให้เขามีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต และเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำทางความคิด
➡️กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายวงการ และการฝึกทักษะการนำศาสตร์การแสดงมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำเสนอผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆให้น่าสนใจ สร้างสรรค์เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆที่ทำให้อมยิ้ม หรือเรื่องใหญ่ๆที่สามารถส่งความรักสร้างกระแสสุขก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างรากฐานให้สังคมน่าอยู่แก่ตนเองและคนที่ตนรัก
?รับสมัครเยาวชนอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และต้องการเรียนรู้ทักษะในการสื่อสาร และการใช้สื่อเพื่อถ่ายทอดความคิดบวก เพื่อสร้างพลังงานบวกสู่สังคม
??ผู้สมัครจะได้รับ Certificate เข้าร่วมการอบรมจากทางโครงการ
?กำหนดการอบรม
•วันที่ 29-31 ต.ค. 64 (ศ/ส/อา)
•เวลา 17.30-20.30 น.
**เฉพาะวันเสาร์ที่ 30 ต.ค. 64 เริ่ม 16.20 -20.30 น.**
?ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 3 วัน
✅สมัครเดี่ยว ท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
เมื่อสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 รับส่วนลดทันที 500 บาท เหลือชำระ 2,500 บาท
✅สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5 คน สมัครพร้อมกัน ท่านละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 รับส่วนลดทันที 300 บาท เหลือชำระท่านละ 2,200 บาท
#❤️ยอดรายได้บางส่วนมอบให้เป็นทุนปรับปรุงศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ้งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท

??สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
[email protected] ID: @brainadventurecamp คลิก http://line.me/ti/p/%40hzv1539q หรือโทร 062-479-8008
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Bangkok Thailand, Bangkok, Thailand

Discover more events by tags:

Trips-adventures in Bangkok

Sharing is Caring: