Live Music: Into the Groove at 7 Bridges Saigon

Fri Aug 19 2022 at 08:00 pm UTC+07:00

7 Bridges Brewing Co. Saigon Taproom & Bottle Shop | Ho Chi Minh City

7 Bridges Brewing Co. Saigon Taproom & Bottle Shop
Publisher/Host7 Bridges Brewing Co. Saigon Taproom & Bottle Shop
Live Music: Into the Groove at 7 Bridges Saigon
Advertisement
Live Music Nights at 7 Bridges presents Pop Trio INTO THE GROOVE. The unique male vocalist will sure to leave you in awe this Friday.
The set starts at 8pm with no cover charge.
--
Đêm nhạc sống tại 7 Bridges giới thiệu bộ ba nhạc Pop INTO THE GROOVE. Giọng ca nam độc đáo chắc chắn sẽ khiến bạn phải kinh ngạc vào thứ Sáu tuần này!
Buổi diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối, không phụ thu.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

7 Bridges Brewing Co. Saigon Taproom & Bottle Shop, 15b/12 Lê Thánh Tôn, Bên Nghé, Quận 1,Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

How To Read Faster & Comprehend More- Ho Chi Minh City
Thu Aug 18 2022 at 10:00 pm How To Read Faster & Comprehend More- Ho Chi Minh City

(ONLINE EVENT)

Yummy Night \/ Free Fried Chicken & Musik - DJ Yvan Polge
Fri Aug 19 2022 at 07:00 pm Yummy Night / Free Fried Chicken & Musik - DJ Yvan Polge

my house

H\u1ecdc \u0111\u00e0o t\u1ea1o kinh doanh online c\u1ee7a th\u1ea7y Nguy\u1ec5n T\u1ea5t Ki\u1ec3m
Sat Aug 20 2022 at 07:00 am Học đào tạo kinh doanh online của thầy Nguyễn Tất Kiểm

Thành Phố Hồ Chí Minh

T\u1eccA \u0110\u00c0M: "PH\u00c1T TRI\u1ec2N NGU\u1ed2N NH\u00c2N L\u1ef0C KH\u00c1CH S\u1ea0N TRONG B\u1ed0I C\u1ea2NH H\u1ed8I NH\u1eacP"
Sat Aug 20 2022 at 08:00 am TỌA ĐÀM: "PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHÁCH SẠN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP"

UEF - Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

Free Career Success & Meditation Class - Ho Chi Minh City
Sat Aug 20 2022 at 08:00 am Free Career Success & Meditation Class - Ho Chi Minh City

Online via Zoom

Compelling Communication: speak smarty genuinely easy.
Sat Aug 20 2022 at 09:00 am Compelling Communication: speak smarty genuinely easy.

District 1, Ho Chi Minh City

[Workshop] - Security for Software Development
Sat Aug 20 2022 at 09:00 am [Workshop] - Security for Software Development

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2

Blanchard Management Essentials\u00ae Workshop
Sat Aug 20 2022 at 09:00 am Blanchard Management Essentials® Workshop

341 Đ. Nguyễn Trãi

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events