LIU RIU @ THEYARD [MONTHLY MEETUP]

Sat Dec 04 2021 at 02:00 pm to 09:00 pm

TÁCH SPACES | Hanoi

LIU RIU @ THEYARD [MONTHLY MEETUP]
Advertisement
[PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH]
??? ??? @ ??????? [??????? ??????]
Thời gian: 14:00 - 21:00 Thứ 7 Ngày 4/12/2021
Địa điểm: TÁCH SPACES, 20 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Sự kiện nằm trong chuỗi @ ??????? [??????? ??????] diễn ra mỗi tháng một lần, vào một ngày thứ 7 không mưa bất kì, xoay quanh các chủ đề liên quan đến văn hoá, nghệ thuật, giải trí và dịch vụ.
??? ??? @ ??????? [??????? ??????] là bước thử nghiệm đầu tiên của TÁCH trong chuỗi sự kiện này, giống như một đống lửa được nhóm lại bởi những người bạn trong cộng đồng, có đam mê và chuyên môn riêng. Khi đến TÁCH, mỗi người họ mang theo những chất đốt lạ lùng để cùng nhau tạo nên sự lan tỏa bền vững.
Với sự kiện lần này TÁCH rất vinh dự được đón chào những gương mặt đặc biệt với thời gian biểu như sau:
14:00 - 15:30: Workshop "??̣? ??̣??" hướng dẫn bởi Nghệ sĩ ???̂̀? ??̛?̛??. Chương trình giới hạn cho 20 người đăng ký sớm nhất.
14:00 - 21:00: Pop-up store với chủ đề "Quà chiều" bởi Tú, Co-founder của Ngoặm và GÓC
15:30 - 20:00: ???? ?????? sẽ là đơn vị hỗ trợ cho phần âm nhạc của buổi tiệc, cùng với sự ra mắt lần đầu tiên dòng sản phẩm ????????? ?? ??? đến từ ?????
16:30 - 21:00: Đứa con tinh thần cuối cùng của TÁCH SPACE - ????? chính thức mở cửa để đón khách vào thăm quan. Với phần giao lưu âm nhạc giữa ???? ?????? và ?????
Giá vé: 200.000VND, tương đương với 04 tokens (2 sản phẩm đồ ăn hoặc đồ uống)
** Link đăng kí mua vé: https://bit.ly/tachspaces-liuriu-monthlymeetup
** Link đăng kí Workshop ??̣? ??̣??: https://bit.ly/tachspaces-workshop-coccach
Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TÁCH xin phép chỉ đón một lượng khách tham gia giới hạn, ưu tiên đăng ký trước, số lượng vé ở cổng có hạn cho những ai đến "nhóm lửa" sớm.
-
Time: 14:00 - 21:00 Saturday, December 4, 2021
Location: SPACES SPACES, 20 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi
This event is part of the @ ??????? [??????? ??????] series, which takes place once a month, on a nice-weather Saturday, with themes relating to culture, art, entertainment, and services.
??? ??? @ ??????? [??????? ??????] is the first experimental step of TACH in this series, like a bonfire being rekindled by our dear friends in the community, who have their own passion and expertise. When coming to TACH, each of them brought strange fuels to create a sustainable spread.
TACH is very honored to welcome special friends joining us in the following timeline:
14:00 - 15:30: Workshop "??̣? ??̣??" by Artist ???̂̀? ??̛?̛??. Limited to the first 20 registrants.
14:00 - 21:00: Pop-up store with the theme "Afternoon snacks" by Tu, Co-founder of Ngoam and GOC
15:30 - 20:00: ???? ?????? will take over the music party, along with the first launch of the ????????? ?? ??? from ?????
16:30 - 21:00: The last child of TACH SPACES family - ????? is officially open to welcome visitors. With the music collaboration between ???? ?????? and ?????
Ticket price: 200.000VND, equivalent to 04 tokens (2 food(s) or drink(s))
** Ticket register link: https://bit.ly/tachspaces-liuriu-monthlymeetup
** Workshop ??̣? ??̣?? register link: https://bit.ly/tachspaces-workshop-coccach
Due to the complicated situation of the epidemic, TACh will only accommodate a limited number of participants, priority is given to pre-registration, the number of tickets at gate is limited for those who come early to "set the fire".
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

TÁCH SPACES, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam 100000, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: