Lilia Prado is a Superstar | Symposium

Fri Oct 21 2022 at 05:00 pm to Sat Oct 22 2022 at 05:00 pm

Astrup Fearnley Museet | Oslo

Astrup Fearnley Museet
Publisher/HostAstrup Fearnley Museet
Lilia Prado is a Superstar | Symposium
Advertisement
"Lilia Prado is a Superstar" – symposium 21.–22. oktober 2022


Femti år har gått siden det norske rettssystemet dekriminaliserte seksuelle handlinger mellom menn. Skeivt kulturår 2022 feirer det vi har oppnådd siden 1972, men kan også være utgangspunkt for nye samtaler. Astrup Fearnley Museet inviterer i den forbindelse til det tverrfaglige symposiumet "Lilia Prado is a Superstar". I samarbeid med Hendrik Folkerts, kurator ved Moderna Museet, har vi invitert en rekke tenkere og kunstnere som bidragsytere til et todagers program. Sammen reiser vi spørsmål om hvordan vi forestiller oss, fremfører og skriver skeiv historie.


Skuespilleren og danseren Lilia Prado danner utgangspunktet for symposiumet. Den meksikansk-nederlandske kunstneren, redaktøren og kuratoren Ulises Carrión, arrangerte i 1984 en filmfestival ved De Appel arts centre i Amsterdam, til ære for henne. Som en Marilyn Monroe-figur avant la lettre, ble Prado en av de største stjernene i den meksikanske filmens gullalder. Mot 1980-årene kjente derimot få personer i Amsterdam til henne. Carrión dro til Mexico for å fortsette sin søken etter superstjernen og filmene hennes. Resultatet ble filmfestivalen Lilia Prado Superstar, som ble arrangert i en rekke nederlandske byer.
Mer info finner du her: https://www.afmuseet.no/arrangementer/lilia-prado-er-en-superstjerne/


Med: Christian Bendayán, Gregg Bordowitz, Elizabeth Freeman, Abdellah Taïa, Arnisa Zeqo, og andre. Fullt program annonseres snart.

/////////////

"Lilia Prado is a Superstar" – symposium October 21 –22 2022


Fifty years have passed since the Norwegian court decriminalized sexual acts between two men. Queer Cultural Year 2022 celebrates what we have achieved since 1972, but can also be the starting point for new conversations. In this context, the Astrup Fearnley Museet invites you to the interdisciplinary symposium "Lilia Prado is a Superstar". In collaboration with Hendrik Folkerts, curator at the Moderna Museet, we have invited a number of thinkers and artists to a two-day program. Together we will raise questions about how we imagine, present, and write queer history.


Actress and dancer Lilia Prado forms the starting point for the symposium. The Mexican-Dutch artist, editor and curator Ulises Carrión, organized a film festival in 1984 at the De Appel arts centre in Amsterdam, in her honor. As a Marilyn Monroe character avant la lettre, Prado became one of the biggest stars of the Golden Age of Mexican Cinema. By the 1980s, however, very few people in Amsterdam had even heard of her. Carrión went to Mexico in search of his superstar and her films. The result was the Lilia Prado Superstar Film Festival, which took place in various cities in the Netherlands.
More info here: https://www.afmuseet.no/en/events/lilia-prado-is-a-superstar/


With: Christian Bendayán, Gregg Bordowitz, Elizabeth Freeman, Abdellah Taïa, Arnisa Zeqo, and others. The full program will be announced soon.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Astrup Fearnley Museet, Strandpromenaden 2, 0252 Oslo, Oslo, Norway

Sharing is Caring: