Community Gathering: Regenerating through meditation, sharing & music

Sun Dec 19 2021 at 02:00 pm to 05:00 pm

Centrum voor Mindfulness | Amsterdam

Aralez
Publisher/HostAralez
Community Gathering: Regenerating through meditation, sharing & music
Advertisement
[English below]
Een mindfulness, sharing en muziek reis voor mensen die actief zijn op het gebied van dekolonisatie, activisme, en strijd voor rechtvaardigheid.
“Without inner change there can be no outer change. Without collective change, no change matters.” - Angel Kyodo Williams.
Achtergrond:
Om verandering in de praktijk te brengen is het belangrijk om voor jezelf, je naasten en relaties te zorgen op mentaal, spiritueel en lichamelijk vlak. Dit om te voorkomen dat we onszelf uitputten en/of door vermoeidheid, pijn of frustraties negatieve energie doorgeven aan onze omgeving.
Daarnaast is het belangrijk om gehoord te worden, je verbonden te voelen met anderen en een gevoel van gemeenschap te hebben. Dit is vooral ook van belang voor mensen die bezig zijn met dekolonisatie vraagstukken en het process eromheen, wat als een eenzaam pad kan worden ervaren of waarin mensen zichzelf te weinig momenten van rust gunnen.
Wat doen we?
Tijdens de maandelijkse community gatherings zorgen we i.s.w.m. Center of Peace & Aralez ervoor dat we maandelijks samen komen om in combinatie met een sharing circle, mindfulness oefeningen en klanken/muziek reis mensen tot rust te brengen en vanuit het hart te kunnen delen.
Wie kunnen meedoen?
Het programma bieden we aan op donatie basis en is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft geen ervaring te hebben met mindfulness, meditatie en of sharing circles om mee te kunnen doen.
Donaties & aanmelding:
Gesuggereerde donatie is tussen de 5 en 15 euro. In verband met beperkte plekken is het belangrijk om je van te voren aan te melden. We zorgen voor voldoende afstand en houden rekening met corona maatregelen en veiligheid.
Aanmelden kan via het formulier:
https://forms.gle/VCAz9i4G1GffSThG6
Programma:
14:00-14:30 Inloop
14:30-14:40 check-in & introductie
14:40-15:00 mindfulness meditatie
15:00-15:25 sharing circle
15:25-15:40 pauze
15:40-16:20 muziek meditatie en soundjourney
16:20-17:00 uitloop.
==========English==========

A mindfulness sharing and music journey for people active in the fields of decolonization, activism, social justice.
“Without inner change there can be no outer change. Without collective change, no change matters.” - Angel Kyodo Williams.
Background:
To bring change into practice, it is important to take care of yourself, your loved ones and relations on a mental, spiritual and physical level. This is to prevent us from exhausting ourselves and/or passing on negative energy to our environment through fatigue, pain or frustration. In addition, it is important to be heard, to feel connected to others and to have a sense of community. This is especially important for people who are working on decolonization issues and the process around it, which can be experienced as a lonely path or in which people allow themselves too few moments of rest.
What are we doing?
During the monthly community gathering, in collaboration with Center of Peace & Aralez, we come together monthly to bring people to rest and to share from the heart in combination with a sharing circle, mindfulness exercises and a sound/music journey.
Who can participate?
The program is offered on a donation basis and is accessible to everyone. You do not need to have experience with mindfulness, meditation and/or sharing circles to participate.
Donations & Registration:
Suggested donation is between 5 and 15 euros. Due to limited places, it’s important to register in advance. We will send information about the program. We wil have enough space for distancing and wil keep in mind corona rules & safety.
You can register via the form:
https://forms.gle/VCAz9i4G1GffSThG6
Program:
14:00-14:30 Walk-in
14:30-14:40 check-in & introduction
14:40-15:00 mindfulness meditation
15:00-15:25 sharing circle
15:25-15:40 break
15:40-16:20 music meditation and soundjourney
16:20-17:00 walk-out.
===achtergrond organisatie ===
Informatie Center of Peace:
Center of Peace is een inclusieve meditatiecentrum in Amsterdam, gericht op het cultiveren van innerlijke rust, heling en compassie door middel van wekelijkse meditatie sessies, workshops, retraites en nog veel meer. Zie: www.centerofpeace.nl
Informatie over Aralez:
Aralez is een pan-dekoloniaal netwerk en grassroots organisatie gevestigd in Amsterdam. We stimuleren i samenwerkingen rondom dekolonisatie en herstel.
Voor meer informatie kan je naar de website: https://stichtingaralez.com/ Minder weergeven
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Centrum voor Mindfulness, Raadhuisstraat 15, 1016 DB Amsterdam, Netherlands, Amsterdam, Netherlands

Tickets

Sharing is Caring: