Lær å drive Mestrende barn-grupper

Thu Feb 02 2023 at 10:00 am to Fri Feb 03 2023 at 04:00 pm

RBUP Øst og Sør | Oslo

RBUP \u00d8st og S\u00f8r
Publisher/HostRBUP Øst og Sør
L\u00e6r \u00e5 drive Mestrende barn-grupper
Advertisement
Hensikten med kurset er å gi opplæring for å starte barnegrupper.
Mestrende barn er et strukturert lavterskeltiltak for engstelige og triste barn og deres foreldre, basert på kognitiv atferdsterapi. Tiltaket gjennomføres i grupper for barn og foreldre i henhold til gruppeledermanualen. Barn og foreldre får arbeidsbøker.
Målgruppe:
Fagpersoner som arbeider med endringsarbeid med barn og unge primært i førstelinjetjenesten: skolehelsetjenesten, psykisk helseteam og PPT. Kan også være aktuelt for BUP-ansatte.
Kreditering
Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Psykologforeningen.
Mer info: https://www.rbup.no/kurs/527476
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3,Oslo, Norway, Oslo, Norway

Tickets

Sharing is Caring: