Lễ Cầu Siêu - Vu Lan Báo Hiếu

Sun Aug 07 2022 at 07:00 am to 04:30 pm

Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình | Hanoi

Ch\u00f9a B\u1ea3o Linh- Vi\u1ec7t Y\u00ean
Publisher/HostChùa Bảo Linh- Việt Yên
L\u1ec5 C\u1ea7u Si\u00eau - Vu Lan B\u00e1o Hi\u1ebfu
Advertisement
Gia đình, Phật tử

Event Venue & Nearby Stays

Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình, ,Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: