Kurs zintegrowane podejście do twarzoczaszki i stawów s-ż

Sat Oct 02 2021 at 09:00 am to Sun Oct 03 2021 at 06:00 pm

Centrum Wiedzy Praktycznej | Warsaw

Centrum Wiedzy Praktycznej
Publisher/HostCentrum Wiedzy Praktycznej
Kurs zintegrowane podej\u015bcie do twarzoczaszki i staw\u00f3w s-\u017c Dwudniowy kurs zintegrowane podejście do stawów skroniowo-żuchwowych i twarzoczaszki
Termin: 2-3.10.2021
Miejsce szkolenia: Warszawa ul. Romera 10
Cena 1000 zł

Kurs wpisany do BUR
Co na kursie?

Kurs ma na celu przedstawienie zintegrowanego podejścia do tematyki stawów skroniowo-żuchwowych i twarzoczaszki. Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, oraz lekarzy zajmujących się leczeniem problemów w obszarze twarzo-czaszki i obszarze czaszkowo-żuchwowym.
Zdobyta podczas kursu wiedza niewątpliwie ułatwi nie tylko rehabilitację dysfunkcji związanych z zaburzeniami na poziomie twarzoczaszki, ale również ułatwi komunikację ze specjalistami w zakresie stomatologii i ortodoncji.

Podczas kursu kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z anatomią twarzoczaszki jak równiez będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie palpacji. Wiedza ta niewątpliwie pozwoli na szybsze odnalezienie związku przyczynowo-skutkowego poszczególnych dysfunkcji w ciele człowieka.
Podczas kursu poruszymy tematykę związaną m.in ze wzorcami zaburzeń w obrębie kości sitowej, nosowych, a także w obrębie
kości jarzmowych i szczękowych.
W kolejnej części omówimy także wzorce zaburzeń w obrębie zgryzu. Istotnym aspektem będzie również omówienie relacji zgryz-czaszka-ciało wraz z omówieniem postępowania rehabilitacyjnego.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będa potrafili dostrzec określone dysfunkcje w obrębie twarzoczaszki, a także zidentyfikować powiązanie patologii z zaburzeniami psychoemocjonalnymi a także ich potencjalny wpływ na posturę pacjenta.
Uczestnicy zdobędą wszystkie teoretyczne i praktyczne narzędzia niezbędne w zintegrowanym postępowaniu rehabilitacyjnym a także współdziałaniu w wielodyscyplinarnym zespole specjalistów (dentystów, logopedów, neurologów, ortodontów). Aspekt ten jest wysoce istotny biorąc pod uwagę wieloczynnikową naturę dysfunkcji skroniowo-żuchwowej.
Szczegółowe informacje:
https://kursydlafizjoterapeutow.pl/event/twarzoczaszka-stawy-skroniowo-zuchwowe-2
Prowadzący: Grzegorz Kowalski D.O

Event Venue & Nearby Stays

Centrum Wiedzy Praktycznej, Romera 10, k. D, piętro 2, 02-784 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: