Kontaktna improvizacija: Prostor zaznave z Gregorjem Luštkom (4h delavnica)

Sat Feb 18 2023 at 02:00 pm to 06:00 pm

Center Premik | Ljubljana

Ema Weixler
Publisher/HostEma Weixler
Kontaktna improvizacija: Prostor zaznave z Gregorjem Lu\u0161tkom (4h delavnica)
Advertisement
(ENG below)
Vabimo te na 4-urno delavnico, namenjeno poglobitvi veščin kontaktne improvizacije.
O DELAVNICI
Uporaba nekaterih osnovnih principov gibanja (agonist vs antagonist, »noter« vs »ven«, povabilo vs »spuščanje«) omogoča udeležencem, da se osredotočijo na prostor zaznave med telesom in umom. Principe se kasneje uporabi in razvija skozi različne naloge kontaktne improvizacije.
Delavnica se začne s somatskimi vajami, vključno z nekaj joge in qi gonga, ki se v veliki meri osredotočajo na dihalne tehnike, pri čemer je diafragma, v relaciji do medeničnega dna, osrednja točka gibanja in občutkov.
Dva glavna cilja sta:
- preklopiti zavest o gibanju s kože na osteo artikularno, na fascialno in visceralno raven in nazaj, razširiti delo, zavest in izražanje na različne ravni občutkov, vključno s čustvenimi ekvivalenti;
- zmanjšati fizično aktivnost in izstopiti iz navad in vzorcev, skozi vadbo zaznavnega prostora in končno kontaktne improvizacije, ki pomagajo graditi kolektivno okolje.
Pridruži se nam na tej vznemirljivi poti.
Delavnica bo izvedena v slovenskem in/ali angleškem jeziku in je odprta za vse ravni izkušenj CI.
KAJ JE KONTAKTNA IMPROVIZACIJA
Kontaktna improvizacija je improviziran ples, ki temelji na 2+ telesih, ki se gibljejo v stiku, delijo težo, gravitacijo, namero. Gre za dihanje, poslušanje, zaupanje, valjanje, drsenje, letenje.
ČASOVNICA
14:00 - 18:00
18:30 - 19:30 jam
LOKACIJA
Center Premik - Neubergerjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
PRIPOROČEN PRISPEVEK ZA DELAVNICO
45 EUR

PRIJAVE PREKO SPLETNEGA OBRAZCA: https://forms.gle/eci63G7vSnpXhKcw8
DRUGO
Priporočamo, da oblečete udobna oblačila in snamete pasove, verižice, zapestnice, uhane.
BIO
Gregor Luštek (1973, Novo mesto), svobodni plesalec, pedagog, koreograf, asistent režije in občasni igralec, je študiral na Fakulteti za šport v Ljubljani. Navdih za poučevanje črpa iz različnih plesnih tehnik, od klasičnega baleta do kontaktne improvizacije, somatskih praks in borilnih veščin. Njegov umetniški izraz temelji na mehkem in atletskem gibanju, ki jemlje anatomsko strukturo telesa kot osnovo za kinetično odločanje, glavni fokus svojega dela pa obrača k funkciji, zavedanju in koordinaciji med diafragmo in medeničnim dnom kot viru moči in zavesti, ki na koncu vodi do integrirane izkušnje sebe in sveta.
Z več kot 30-letnimi pedagoškimi izkušnjami je Gregor poučeval na neštetih seminarjih in delavnicah (Alma Mater Europaea Academy for dance, Latvijska akademija za kulturo, SNDO, Beijing dance academy), sodeloval s priznanimi koreografi, plesnimi umetniki, gledališkimi režiserji in prejel številne nagrade za svoje delo (nagrada Prešernovega sklada, Župančičeva nagrada, Trdinova nagrada, Sterijeva nagrada za odrski gib).

*************
(ENG)
Contact improvisation: Perception Space with Gregor Luštek
We are welcoming you to a 4- hour workshop intended to dive into contact improvisation.
ABOUT THE WORKSHOP
The use of some of the basic movement principles, including relations between agonist and antagonist, “in” and “out”, invitation and “letting go”, enables participants to focus on the perception space between body and mind. The principles are later on applied and developed through different contact improvisation tasks. The workshop starts with somatic exercises, including some yoga and qigong, concentrating in large part on breathing techniques that postulate the diaphragm in connection to the pelvic floor as the focal point of movement and sensation.
Two main aims are:
- to switch awareness of movement from the skin, to the osteoarticular, to the fascial and visceral level and back, expanding work, consciousness and expression to different levels of sensations including its emotional counterparts;
- to reduce physical activities and fall out of habits and patterns, through exercising the perceptic space and finally contact improvisation, which help build the collective environment.
WHAT IS CONTACT IMPROVISATION
Contact Improvisation is an improvised dance based on 2+ bodies moving in contact, sharing weight, gravity, intention. It’s about breathing, listening, trusting, rolling, sliding, flying. It’s a dance for everybody, that can be practiced right from the start.
TIME TABLE
14:00 - 18:00 Workshop
18:30 - 19:30 jam
LOCATION
Center Premik - Neubergerjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
RECOMMENDED DONATION FOR THE WORKSHOP
45 EUR
REGISTRATIONS AT: https://forms.gle/eci63G7vSnpXhKcw8
OTHER
During the workshop we recommend wearing comfortable clothes and taking off belts, necklaces, bracelets, earrings.
BIO
Gregor Luštek (1973, Novo mesto), freelance dancer, pedagogue, choreographer, assistant director and occasional actor, studied at the Faculty of Sports in Ljubljana. He draws his teaching inspiration from a variety of dance techniques, from classical ballet to contact improvisation, somatic practices and martial arts. His artistic expression is based on soft and athletic movement, taking anatomical structure of the body as a basis for kinetic decision-making. Turning the main focus of his work towards function, awareness and coordination between the diaphragm and pelvic floor as the source of power and consciousness, that ultimately leads to an integrated experience of the self and the world. With over 30 years of teaching experience, Gregor has taught at countless seminars and workshops (Alma Mater Europaea Academy for dance, Latvian academy of culture, SNDO, Beijing dance academy), worked with acclaimed choreographers, dance artists, theatre directors and has received many awards for his work (Prešeren Fund Award, Župančič Award, Trdina Award, Sterija Award for Stage Movement).
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Center Premik, Neubergerjeva 9,Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Sharing is Caring: