Konferencja Quis est homo? Hierarchie wartości i formy tożsamości od starożytności do współczesności

Wed Mar 23 2022 at 09:00 am to Fri Mar 25 2022 at 07:00 pm

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego | Warsaw

Studencki Klub Mi\u0119dzyepokowych Bada\u0144 Historycznych
Publisher/HostStudencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych
Konferencja Quis est homo? Hierarchie warto\u015bci i formy to\u017csamo\u015bci od staro\u017cytno\u015bci do wsp\u00f3\u0142czesno\u015bci
Advertisement
[KONFERENCJA W FORMIE HYBRYDOWEJ]
Szanowni Państwo,
Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Sesję Naukową „Quis est homo? Hierarchie wartości i formy tożsamości od starożytności do czasów współczesnych” poświęconą zmianom i trwaniu wartości i tożsamości w przeszłości. Odbędzie się ona w dniach 23-25 marca 2022 roku w formie hybrydowej (stacjonarnie w Sali Kolumnowej Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego).
„Zawsze i wszędzie strach” - powiedział Lucien Febvre, charakteryzując życie mieszkańców XVI-wiecznej Francji. Funkcjonowanie w permanentnym zagrożeniu tak ze strony natury, jak i bliźnich, musiało stworzyć zupełnie inne hierarchie wartości i formy tożsamości niż te, które obserwujemy w dzisiejszym świecie. Stąd bierze się pierwsze z naszych pytań: czy wobec tak wielkiej zmiany warunków życia możemy choć trochę zrozumieć wartości i tożsamość naszych przodków?
Z pewnością nie wszystko zmieniło się w sposób równie radykalny. Dzisiejsi naukowcy bez problemu są w stanie zrozumieć wartości, jakie przyświecały Robertowi Boyle’owi - Anglikowi, który w XVII wieku dał podwaliny pod metodę eksperymentalną, bez której istnienie dzisiejszej wspólnoty naukowej nie byłoby możliwe do wyobrażenia. W jakim stopniu możemy więc mówić o trwaniu hierarchii wartości i form tożsamości na przestrzeni wieków?
A jednak rzecz nie sprowadza się wyłącznie do opozycji zmiany i trwania. Różne formy tożsamości i różne hierarchie wartości ścierają się ze sobą bezustannie w jednym i tym samym czasie. Weźmy klasyczne pytanie z XIX wieku: jak rozbudzić świadomość narodową wśród chłopów? Oto tożsamość chłopska i lokalna zostaje postawiona w opozycji do tożsamości narodowej, co prowadzi nas do kolejnej kwestii: kto i w jaki sposób decyduje o wyznawanych przez społeczeństwo hierarchiach wartości i przyjmowanych formach tożsamości?
Temu wszystkiemu i wielu innym sprawom będzie poświęcona tegoroczna konferencja SKMBH. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania abstraktów!
Czas wygłoszenia referatu nie powinien przekroczyć 20 minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 4 marca 2022 r. Informacje o potwierdzeniu udziału w konferencji zostaną Państwu przekazane drogą mailową w ciągu kilku dni od zamknięcia formularza zgłoszeniowego.
Opłaty konferencyjne przedstawiają się następująco:
1) z referatem w formie zdalnej - 25 zł
2) z jednym obiadem wybranego dnia konferencji - 50 zł
3) z dwoma obiadami w wybranych dniach konferencji - 70 zł
4) z trzema obiadami (po jednym każdego dnia konferencji) - 90 zł
Celem opłaty jest pokrycie kosztów obiadu oraz wydania publikacji pokonferencyjnej.
Informacja o terminie i sposobie płatności zostaną podane po zakwalifikowaniu się.
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji za pośrednictwem profilu na Facebooku bądź poczty elektronicznej: [email protected] Informacje nt. konferencji mogą pojawiać się także na naszej stronie www.skmbh.pl.
Transmisja konferencji w czasie rzeczywistym odbywać się będzie za pośrednictwem komunikatora Google Meet. Link zostanie udostępniony na stronie wydarzenia na kilka dni przed wydarzeniem.
Formularz rejestracyjny znajduje się pod poniższym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4zsrgkuXYqo9fZRGe5_pVDFqmSvHfKwjBB5YfMeIEZb3fmg/viewform?usp=sf_link
Uwaga!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły wydarzenia oraz wszelkich innych zmian podyktowanych aktualnymi przepisami sanitarnymi.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Discover more events by tags:

Business in WarsawConferences in Warsaw

Sharing is Caring: