Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Sat Oct 28 2023 at 09:00 am to Sun Oct 29 2023 at 01:00 pm

Sound Garden Hotel | Warsaw

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Publisher/HostPolskie Towarzystwo Seksuologiczne
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Advertisement
Zarząd Główny PTS informuje, że 28 – 29 października 2023 roku odbędzie się:
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego „SEKSUOLOGIA WSPÓŁCZESNA WOBEC RÓŻNORODNOŚCI” oraz Walne Zgromadzenie Członków PTS.
Konferencja odbędzie się w hotelu Sound Garden w Warszawie.
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie zróżnicowanie ludzkiej seksualności.
Seksualność jako centralny aspekt bycia człowiekiem stanowi złożony system powiązanych ze sobą domen, obejmując m.in. tożsamość płciową i seksualną, funkcjonowanie seksualne oraz postawy, przekonania, emocje i wartości związane z życiem seksualnym.
Zbyt często, jednak właściwości czyjejś seksualności stanowią przesłankę dla społecznego naznaczenia i wykluczenia. Seksualność wielu grup bywa także obszarem rzadko eksplorowanym i zaniedbanym zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych. Różnorodność, o której mowa w tytule tegorocznej konferencji obejmuje m. in. osoby LGBTQ+/GSRD, osoby z niepełnosprawnościami i neuroatypowe oraz osoby we wszystkich grupach wiekowych.
Celem tegorocznego spotkania będzie pogłębienie wiedzy i refleksji nad potrzebami klinicznymi związanymi z seksualnością różnorodnych grup pacjentów i klientów.
Chęć czynnego udziału w Konferencji można zgłaszać do 30.04.2023r.
Zgłoszenie biernego udziału w konferencji będzie odbywało się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:
https://forms.gle/dstWPg41zutVV3TeA
Abstrakt plakatu naukowego lub wystąpienia ustnego powinien zawierać maksymalnie 250 słów i składać się z następujących części: tytuł, założenia teoretyczne, metoda, wyniki i wnioski. Poster/wystąpienie ustne można dodatkowo opisać używając 3-5 słów kluczy, ustawiając je w porządku alfabetycznym.
O zakwalifikowaniu abstraktu będziemy informować drogą mailową w terminie do dnia 14.05.2023r.
Liczba punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS: 40 udział czynny (wystąpienie, plakat), 15 udział bierny.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji.
Z poważaniem
Komitet Organizacyjny
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18,Warsaw, Poland

Sharing is Caring: