Kolibrí Festivaali Vuotalossa - Helsinki

Sat Sep 25 2021 at 11:00 am to 05:00 pm UTC+03:00

Vuotalo | Helsinki

Kulttuuri Helsinki
Publisher/HostKulttuuri Helsinki
Kolibr\u00ed Festivaali Vuotalossa - Helsinki EN/ES/PT/FI/SV
? Kolibrí Festivaali, 10th edition
- Saturday 25.9.2021 from 11:00-17:00 Free entry!
KOLIBRÍ in VUOTALO with science and art workshops, storytelling, dance, workshop lead by children, a lot of fun and the final concert with Staerna

* Children Book Fair in Spanish and Portuguese (from 12pm to 3pm)
* Dance & Music: Jasmiina Sipilä (FI), Ida Mokki (FI); Tambor Vivo ry (FI/BR); Pewen ry (FI/CL);
*a non-stop workshop: Paloma Valdivia (CL)
*Animation: Stina Riikonen (FI), Anne Savitie (FI);
*Art & Science: Ana Álvarez Piedehierro (ES) and Sciences' Kids and Mandarina Colletive
*Literature: Lukupesä
*Science non-stop workshop: Jon Dunn (US), Ines Montalvão (PT)
*Final concert: Staerna

Kolibrí is a unique multicultural, free and open art festival for the most diverse, plurilingual and intergenerational audiences. It will take over cultural centers and libraries in the Helsinki metropolitan area from 20rd to 26th of September 2021.
Kolibrí program combines a number of activities, ranging from workshops, storytelling, performances, exhibitions, debates for the whole family from babies to teenagers. On this 10th editon of Kolibrí we will celebrate “Us”, inspired by the book “Us”, written by Paloma Valdivia, our guest artist in 2021. “Us” refers to our first universe, the simplest and most important connection we build as humans. “Us” represents the lifelong relationship connecting ourselves to our ancestral origins, to Mother Earth, and to the communities we belong to. In ourselves, we celebrate the small universe that is enlarged to include a broader and more diverse community. Our focus is on cherishing and nourishing ourselves (“Us”) in order to be able to nurture the humanity of the future, in all their seedling universes.
?The full program will be available from 20.8.2021 at www.kolibrifestivaali.org
*****

?Kolibrí Festivaali, 10ma. edición

- Sábado 25.9.2021 de 11:00 -17:00 ¡Entrada libre!
KOLIBRÍ en VUOTALO con talleres de ciencia y arte, cuentacuentos, danza, taller dirigido por niños, mucha diversión y el concierto final con Staerna.

Kolibrí es un festival de cultura infantil único, multicultural, gratuito y abierto a las audiencias más diversas, plurilingües e intergeneracionales. Se realizará en los centros culturales y las bibliotecas públicas del área metropolitana de Helsinki, del 20 al 26 de septiembre 2021.
El programa de Kolibrí combinará talleres, narraciones, actuaciones, exposiciones y debates para todas las familias; desde bebés hasta adolescentes. El tema de este Kolibrí es: "Nosotros" inspirado em el libro homónimo, escrito e ilustrado por Paloma. Nosotros, es la palabra que nombra nuestro primer universo, el vínculo más simple y significativo que construimos las personas. Nosotros es la relación para toda la vida, el nexo ancestral con la madre tierra y la humanidad a la que pertenecemos. Celebramos el Nosotros, ese universo pequeñito que se proyecta a la más diversa comunidad. Nos concentramos en cómo cuidar y alimentar el Nosotros, para cuidar y alimentar, juntos, la humanidad futura de todos los pequeños universos.
?El programa completo estará disponible el 20.8.2021 en www.kolibrifestivaali.org
*****

?Kolibrí Festivaali, 10ª edição
- Sábado 25.9.2021, de 11h-17h Entrada livre!
KOLIBRÍ no VUOTALO: oficinas de ciências e artes contação de história, oficinas lideradas por jovens, muita diversão e o concerto final com Staerna.

O Kolibrí é um festival de cultura infantil único, multicultural, gratuito e aberto às mais diversas audiências, plurilingues e intergeracionais. Será realizado em centros culturais e bibliotecas públicas da área metropolitana de Helsinki, de 20 a 26 de setembro de 2021.
O programa do Kolibrí combinará oficinas, histórias, performances, exposições e debates para todo tipo de famílias, com conteúdo para todas as idades: de bebês a adolescentes. O tema do Kolibrí 2021 é "Nós". “Nós” é inspirado no livro homônimo de Paloma, nossa artista convidada para este ano. “Nós”, é uma palavra que mostra o vínculo mais simples e significativo das pessoas, nosso primeiro universo. “Nós”, é o vínculo para toda a vida, um vínculo ancestral com a mãe Terra e a humanidade a que pertencemos. Celebramos com “Nós” o universo pequeno que se projeta na mais diversa comunidade e humanidade futura. Nos concentramos em como nos cuidar e nos alimentar, para cuidarmos e alimentarmos juntos o futuro de todos.
?O programa completo estará disponível a partir de 20.8.2021, no site www.kolibrifestivaali.org
*****

?10. Kolibrí Festivaali
- Lauantai 25.9.2021 alkaen klo 11:00-17:00. Vapaa pääsy!
KOLIBRÌ VUOTALO: työpajoja, konsertti ja kaikenlaista hauskaa

Kolibrí on ainutlaatuinen, monikulttuurinen, ilmainen taidefestivaali,
avoin yleisölle, joka on mitä monimuotoisiin, monikielisin ja koostuu
eri sukupolvista. Tapahtuma valtaa taas kulttuurikeskuksia ja kirjastoja
pääkaupunkiseudulla 20.- 26. syyskuuta 2021.
Kolibrín ohjelmaan sisältyy paljon erilaista toimintaa, tarjolla on
työpajoja, tarinankerrontaa, performansseja, näyttelyitä ja
paneelikeskusteluja koko perheelle vauvoista teineihin.
Tänä vuonna Kolibrí Festivaalin 2021 teema on "Me", kuten Paloma
Valdivian kirjoittaman ja kuvittaman kirjan. "Me" on sana, joka
määrittelee ensimmäisen maailmamme, yksikertaisimman ja tärkeimmän siteen, jonka solmimme. "Me" on elinikäinen suhde, kuten
esihistoriallinen side maaäidin ja ihmiskuntamme välillä. Juhlimme siis
"Meitä", tätä pienoista maailmankaikkeutta, joka peilaa mitä
monipuolisinta yhteisöä. Keskitymme siihen, miten voimme ruokkia "Meitä" ja huolehtia "Meistä" voidaksemme yhdessä pitää huolta ja suojella kaikista pikku maailmoista muodostuvaa huomisen ihmiskuntaa.
?Koko ohjelma on nähtävissä 20.8.2021 alkaen osoitteessa
www.kolibrifestivaali.org
*****

?Kolibrí Festivaali, 10: e upplaga
- Lördag 25.9.2021 från 11:00-17:00 Fritt inträde!
KOLIBRÍ i NORDHUSET med vetenskaps- och konstworkshoppar, sagoläsning, dans, en workshop ledd av barn, mycket skoj och en avslutande konsert med Staerna

Kolibrí är en unik, mångkulturell och avgiftsfri barnkulturfestival som välkomnar den mest mångfaldiga, flerspråkiga och multigenerationella publiken. Det kommer att äga rum i olika kulturhus och bibliotek i Huvudstadsregionen, från den 20:e till den 26:e September 2021.
Kolibrís program kommer att kombinera workshops, berättelser, föreställningar, utställningar och paneldiskussioner för alla familjer; från spädbarn till tonåringar. Huvudtema för Kolibrí 21 är: ”Vi”. Vi inspirerades av boken ”Vi”, skriven av Paloma Valdivia, vår gästartist 2021. ”Vi” avser vårt första universum, den enklaste och viktigaste anslutningen som vi bygger som människor. ”Vi” representerar det livslånga förhållandet som förbinder oss med vårt förfäders ursprung, till Moder Jord och till de samhällen vi tillhör. I oss själva firar vi det lilla universum som utvidgas till att omfatta ett bredare och mer varierat samhälle. Vårt fokus är att ta hand om oss själva (”vi”) för att kunna vårda framtidens mänsklighet på alla möjliga plan.
?Hela programmet kommer att finnas tillgängligt f.o.m 20.8.2020 på www.kolibrifestivaali.org
*****

❤ In cooperation with @Taike.fi @kulturfonden @CulturaFinlandia @lukukeskuslascentrum
@helsinginkaupunki @espoonkaupunki @vantaankaupunki
@helmetkirjasto @caisahelsinki @lastenkulttuurikeskuspessi @vernissakulttuuri @vuotalo @Sellonkirjasto @Tikkurilankirjasto @Vuosaaren.kirjasto
@ArgentinaEnFinlandia @brazilinfinland @embajadadechileenfinlandia @Exteriores.maec @embfinlandia @embajada.uruguay @ccbfhelsinki @diracchile
@EUNICGlobal @AustriainFIN @IstitutoItalianodiCulturadiHelsinki
@goethe.suomi @institutfrancaisfi
@app.finlandia @artzenteracademy @lempihetki @pmhelsinki @asociacionchilenapewen
@TamborVivoRy
*****
#kolibri2021 #kolibrifestivaali #kulttuurikeskusninho #lastenkulttuuri #moninaisuus #kulttuuriakaikillelapselle #monikielisuus #diversidade #culturainfantil #multilinguismo #inclusion #inclusão

Event Venue & Nearby Stays

Vuotalo, Mosaiikkitori 2, 00980, Helsinki, Finland

Sharing is Caring:

More Events in Helsinki

Waahteraturnaus 2021
Sat Sep 25 2021 at 08:00 am Waahteraturnaus 2021

Oulunkylän Urheilupuisto

Somatic Pilates -laiteohjaajakoulutus
Sat Sep 25 2021 at 08:00 am Somatic Pilates -laiteohjaajakoulutus

Somatic Studio

Spiral Stabilization\u00ae1CD
Sat Sep 25 2021 at 09:00 am Spiral Stabilization®1CD

Somatic Studio

Vuoden 2021 Dystonia-p\u00e4iv\u00e4t Helsingiss\u00e4
Sat Sep 25 2021 at 10:00 am Vuoden 2021 Dystonia-päivät Helsingissä

Original Sokos Hotel Tripla, Helsinki

Sis\u00e4isen turvan psykofyysis-henkinen ty\u00f6st\u00e4minen\/ 3paikkaa!
Sat Sep 25 2021 at 10:00 am Sisäisen turvan psykofyysis-henkinen työstäminen/ 3paikkaa!

Hyvänolonhoitola Keiju

SAS ry - syyskuun kuukausiesitelm\u00e4
Sat Sep 25 2021 at 12:00 pm SAS ry - syyskuun kuukausiesitelmä

Uudenmaankatu, FI-00120 Helsinki, Suomi

Angry Birds on Ice -j\u00e4\u00e4show 25.9.2021 Helsinki, Huom! Uusi P\u00e4iv\u00e4!
Sat Sep 25 2021 at 01:00 pm Angry Birds on Ice -jääshow 25.9.2021 Helsinki, Huom! Uusi Päivä!

Helsingin Jäähalli

Uusien j\u00e4senten tapahtuma
Sat Sep 25 2021 at 01:00 pm Uusien jäsenten tapahtuma

Lapinlahden sairaala

KeMuT 2021
Sat Sep 25 2021 at 02:00 pm KeMuT 2021

Messukeskus

HTO ry:n 46. vuosijuhla
Sat Sep 25 2021 at 04:00 pm HTO ry:n 46. vuosijuhla

Juhlatila aitio

Jesse Markin - Bud-X Helsinki
Sat Sep 25 2021 at 06:00 pm Jesse Markin - Bud-X Helsinki

Surf House Helsinki

Helsinki is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Helsinki Events